Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Vacatures

Bekijk hier (PDF, 125 kb)  de vacature voor lid voor de werkgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in 3 aparte werkgroepen: Wmo, Jeugd en Inkomen (Participatiewet). Samen met de voorzitter en de secretaris vormen de trekkers van de werkgroepen de kerngroep van de Adviesraad.

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein 1 centraal e-mailadres: adviesraadalphenchaam@abg.nl.


Frans Snijders (Voorzitter)

Smidshof 38, 4855 AX Galder

Marlies Beliën-Claessens (Secretaris)

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

Marliesbelien@abg.nl

Wmo

Petra Verhoeven-Stevens (lid kerngroep)

Gilzeweg 25, 4861 AS Chaam

Petraverhoeven@abg.nl

Petra Roza

Boterfabriekweg 9, 4861 EA Chaam

petraroza@abg.nl

Vacature

Wmo Vacature

Jeugd

Marlin de Swart (lid kerngroep)

Stationstraat 37a, 5131 BL Alphen

Marlindeswart@abg.nl

Mariëtte Huismans - Woestenberg

Molendries 2b, 5131 ZM Alphen

Mariettehuismans@abg.nl

Sabine Kroot – Leyten

Goedentijd 54, 5131 AT Alphen

sabinekroot@abg.nl

Inkomen (participatiewet)

Kristian van Alphen

Stationstraat 54,5131 BP Alphen

Kristianvanalphen@abg.nl

Marlies Beliën-Claessens

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

Marliesbelien@abg.nl

Jos van Ginneken

Goudbergseweg 4, 4856 AD Strijbeek

JosvanGinneken@abg.nl