Adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein opereert zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

Vacature

Bekijk de vacature voor lid voor de werkgroep Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in 3 aparte werkgroepen: Wmo, Jeugd en Inkomen (Participatiewet). Samen met de voorzitter en de secretaris vormen de trekkers van de werkgroepen de kerngroep van de Adviesraad.

Alle inwoners van Alphen-Chaam kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Dit kan via e-mail

De Adviesraad publiceert elk jaar een jaarverslag

Meer informatie vind u in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Leden Adviesraad

Frans Snijders (Voorzitter)

Smidshof 38, 4855 AX Galder

Marlies Beliën-Claessens (Secretaris)

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

E-mail Marlies Beliën-Claessens

Wmo

Petra Verhoeven-Stevens (lid kerngroep)

Gilzeweg 25, 4861 AS Chaam

E-mail Petra Verhoeven-Stevens

Petra Roza

Boterfabriekweg 9, 4861 EA Chaam

E-mail Petra Roza

Jeugd

Marlin de Swart (lid kerngroep)

Stationstraat 37a, 5131 BL Alphen

E-mail Marlin de Swart

Mariëtte Huismans - Woestenberg

Molendries 2b, 5131 ZM Alphen

E-mail Mariëtte Huismans-Woestenberg

Sabine Kroot – Leyten

Goedentijd 54, 5131 AT Alphen

E-mail Sabine Kroot-Leyten

Inkomen (participatiewet)

Kristian van Alphen

Stationstraat 54,5131 BP Alphen

E-mail Kristian van Alphen

Marlies Beliën-Claessens (Secretaris)

Boshoven 17, 5131 NB Alphen

E-mail Marlies Beliën-Claessens

Jos van Ginneken

Goudbergseweg 4, 4856 AD Strijbeek

E-mail Jos van Ginneken