Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.

Meld u online aan, per e-mail (zorg@alphen-chaam.nl) of per telefoon (14 013)

Aanvragen

Wilt u actief mee (blijven) doen in de maatschappij en loopt u daarbij tegen problemen aan? Dan kunt u zich online melden, per e-mail (zorg@alphen-chaam.nl) of per telefoon (14 013).

Zoeken naar een oplossing

U gaat in gesprek met een medewerker van de gemeente. Samen bespreekt u welke oplossingen er zijn voor uw probleem. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk. Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen? Natuurlijk mag u er iemand bij dit gesprek aanwezig zijn. Na het gesprek bevestigen u en de medewerker de afspraken door schriftelijke ondertekening.

Maatwerkvoorziening

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten betalen. De hoogte van deze bijdrage in de kosten is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het centraal administratiekantoor (cak). Een proefberekening kunt u maken op www.hetcak.nl.

Eigen bijdrage

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten betalen. De hoogte van deze bijdrage in de kosten is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het centraal administratiekantoor (cak). Een proefberekening kunt u maken op www.hetcak.nl.

Woon-, zorg- en servicediensten

De gemeente wil het tekort aan mantelzorgers en vrijwilligers bij een toenemende zorgvraag mee opvangen. Surf voor meer informatie naar woon-, zorg- en servicediensten in de gemeente Alphen-Chaam.

Hulp bij het organiseren van het huishouden

Het gaat hierbij om het ondersteunen bij of overnemen van huishoudelijk werk, het schoonmaken van het huis en / of het uitvoeren van dagelijks voorkomende huishoudelijke activiteiten.

Begeleiding

De gemeente Alphen-Chaam heeft contracten met zorgaanbieders die begeleiding leveren in de vorm van Zorg In Natura.

Maaltijdvoorziening voor ouderen

Is het lastig voor u geworden om een warme maaltijd te bereiden? Dan bent u van harte welkom in Grand-café De Geerhof in Chaam en De Hoogt in Alphen om gezellig samen met andere ouderen te eten. Of, als u dat liever wilt, kunt u een maaltijd thuis bezorgd krijgen van Heerlijk aan tafel de maaltijdservice van Thebe Wilt u niet (altijd) zelf koken dan is “uit eten” in het Grand-café misschien een idee, U kunt ook een maaltijd thuis laten bezorgen, vooral handig als u er niet uit kunt of wilt.

Als u gebruik wilt maken van de maaltijdvoorziening aan huis kunt u contact opnemen met Thebe Heerlijk aan tafel via 088-1176600. Dit nummer is bereikbaar van 09.00 uur tot 16.00 uur van maandag t/ m vrijdag.

Personenalarmering

Personenalarmering is bedoeld voor mensen die zich niet veilig voelen als ze alleen thuis zijn. Via een eenvoudig te bedienen alarmsysteem kunnen ze snel hulp inschakelen. Men noemt dit ook wel sociale of medische alarmering. Iedereen kan een alarmeringssysteem gebruiken. U kunt personenalarmering aanvragen bij Thebe. Kijk hiervoor op www.thebe.nl of bij Careijn of bel: 088 1239988. De vergoeding van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over een mogelijke vergoeding vanuit de ZVW.