Verkoop grond

We verkopen bouwkavels en ontwikkellocaties. Op deze pagina publiceren wij alle voorgenomen verkopen van bouwkavels en ontwikkellocaties.

Bouwkavels

We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op ww.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Ontwikkellocaties

We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.

Grondprijzen 2023

Het college heeft grondprijzen vastgesteld voor 2023 (de prijzen zijn exclusief BTW). Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de download 'notitie grondprijzen 2023 (PDF, 325 kb) '.

(Sociale) huurwoningen

Voor kavels tot en met 120m² hanteert de gemeente een vast bedrag per vierkante meter (€ 192,00). Voor kavels groter dan 120m² hanteert de gemeente de residuele grondwaardemethode met toepassing van een minimum grondprijs van € 281,00 per m2.

Vrijesector huurwoningen

Voor vrijesector huurwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning                                                 €286 p/m2
 • Hoekwoning                                                     €320 p/m2
 • Appartement                                                   €337 p/m2 bvo

Projectmatige koopwoningen

Voor projectmatige koopwoningen hanteert de gemeente de residuele grondwaarde met een minimum grondprijs per vierkante meter. Afhankelijk van het vastgoedsegment is de minimale grondprijs per vierkante meter:

 • Tussenwoning                                                 €303 p/m2
 • Hoekwoning                                                     €320 p/m2
 • Tweekapper                                                     €337 p/m2
 • Vrijstaand                                                          €376 p/m2                                                        
 • Appartement                                                   €337 p/m2 bvo

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bepaalt de gemeente de grondprijs aan hand van de minimum kavelwaarde. Hiervoor gelden dezelfde prijzen als voor de categorie “projectmatige koopwoningen”. Met dien verstande dat eenmalig een bijdrage wordt gegeven, à € 5.000,00 voor het gehele CPO-project.

Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling

Voor de (individuele) particuliere woningbouw bedraagt de grondprijs € 376,00 per vierkante meter.

Bedrijventerreinen

 • Voor percelen op het bedrijventerrein op een zichtlocatie hanteert de gemeente een vaste prijs van € 121,00 per vierkante meter.
 • Voor de overige percelen op het bedrijventerrein hanteert de gemeente een vaste prijs van  € 111,00 per vierkante meter.

Reststroken

 • Voor percelen ten behoeve van tussen- en hoekwoningen hanteert de gemeente een prijs van € 303,00 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van tweekappers en vrijstaande woningen hanteert de gemeente een prijs van € 337,00 per vierkante meter.
 • Voor percelen ten behoeve van appartementencomplexen hanteert de gemeente een prijs van € 337,00 per vierkante meter.
 • Voor reststroken ten behoeve van bedrijventerreinen hanteert de gemeente een prijs van € 111,00 per vierkante meter.

De grondprijs van een reststrook, zonder de mogelijkheid voor een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, bedraagt 50% van de grondprijs (behorende bij het type woning waaraan de reststrook wordt toegevoegd).

Zowel bij de verkoop van een reststrook zonder bebouwingsmogelijkheid als een reststrook met bebouwingsmogelijkheid geldt; voor verkopen tot een oppervlakte van 50m² wordt de volledige grondprijs berekend en het overige tegen 10% van de grondprijs.

Innovatieve woonvormen

De grondprijs voor innovatieve woonvormen wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur of residueel bepaald en de uiteindelijke vaststelling van de prijs vindt plaats door het college.

Zendmasten en overige nutsvoorzieningen

Voor het plaatsen van een zendmast met apparatuur op gemeentelijke grond of op/aan een gebouw vindt geen grondverkoop plaats, maar wordt een huurovereenkomst gesloten. Per provider geldt een jaarlijkse huurprijs van € 6.324,00 (maximaal oppervlak van 100m2 en een huurovereenkomst voor 10 jaar of langer). Jaarlijks is een toeslag van € 3.162,00 verschuldigd bij plaatsing van elke extra antenne en/of bij medegebruik op een bestaande zendmast.

Indien de grond wordt verkocht voor overige nutsvoorzieningen (er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt naar type nutsvoorziening), dan geldt daarvoor een prijs van € 208,00 p/m² uitgeefbaar terrein.