Verkiezingen Tweede Kamer 17 maart 2021

Op woensdag 17 maart mag iedere Nederlander van 18 jaar en ouder weer naar de stembus. We kiezen die dag de leden van de Tweede Kamer. Vanwege COVID-19 gaan deze verkiezingen iets anders dan normaal. We doen er alles aan om drukte te voorkomen.

Stembureaus in Alphen-Chaam

Vervroegd stemmen: 15 en 16 maart

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 is in onze gemeente het stemlokaal in het SKAC, Gilzeweg 12, Chaam, van 07:30 uur tot 21:00 uur open. Alleen hier kunt u vervroegd stemmen. Dit is met name voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoren, zoals de 70-plussers. Mocht u echt niet kunnen op 17 maart dan kunt u eventueel in dat stembureau op 15 of 16 maart uw stem uitbrengen.

Stemmen

Om overal in Alphen-Chaam te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk 3 maart een stempas. Deze stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Neem om te stemmen uw stempas, uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en een mondkapje mee. Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

De kandidatenlijst wordt in de week voor de verkiezingen deur-aan-deur bezorgd.

Stembureaus

U kunt stemmen waar dat voor u het makkelijkste is. Er zijn 5 stembureaus in Alphen-Chaam. Kijk op de kaart met stembureaus om te zien welke locatie voor u dichtbij is. De stembureaus zijn open van 07:30 - 21:00 uur.

Stemmen per brief

Bent u op 17 maart 2021 70 jaar of ouder, dan mag u ook per brief stemmen. U ontvangt uiterlijk 3 maart een stempluspas. De bijbehorende briefstemdocumenten worden een week later los verstuurd. Als u deze documenten op 10 maart nog niet heeft, kunt u contact opnemen met ons KlantContactCentrum via telefoonnummer 14 013.

Op de voorkant van de stempluspas staat precies hoe u per brief kunt stemmen.

Let op: als u uw stembiljet per post opstuurt, doe dit dan vóór vrijdag 12 maart, 17:00 uur. U kunt het ook afgeven bij het SKAC, Gilzeweg 12 in Chaam. Afgeven kunt u op 10, 11, 12, 15 en 16 maart, van 9:00 tot 17:00 uur en op 17 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur. Wilt u niet per brief stemmen, dan kunt u met uw stempluspas bij alle stembureaus in de gemeente Alphen-Chaam terecht.

Heeft u vragen over het stemmen per brief? Bel dan alstublieft 14 013.

Kijk voor meer informatie over het stemmen per brief op de website van de Rijksoverheid.

Of bekijk de poster van de Rijksoverheid over het stemmen per brief.

COVID-19: extra maatregelen

Gemeente Alphen-Chaam neemt extra maatregelen. We doen er alles aan om drukte te voorkomen. 

  • De stembureaus worden volgens de RIVM-richtlijnen volledig corona-proof ingericht. Bij de ingang staat iemand om de doorstroom te regelen. En gedurende de dag wordt alles gedesinfecteerd.
  • Vervroegd stemmen: Kiezers kunnen op 15 en 16 maart al hun stem uitbrengen.
  • Briefstemmen: Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen. Zij mogen hun stempas en stembiljet invullen en opsturen zodat ze niet naar het stembureau hoeven komen.
  • Volmacht: U kunt voor maximaal 3 anderen een stem uitbrengen in plaats van 2.

Stemmen bij volmacht

Onderhandse volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Vul samen de achterkant van uw stempas in. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem. U kunt de volmacht niet intrekken.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit is nodig als u een kiezer buiten de gemeente Alphen-Chaam wilt machtigen. Hiervoor gebruikt u het formulier volmacht. U en degene die u wilt machtigen, vullen allebei een deel van het formulier in. U moet een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever én van de volmachtontvanger mee aanleveren. U kunt uw schriftelijke verzoek opsturen naar gemeente Alphen-Chaam, Bureau Verkiezingen, Postbus 3, 5130 AA Alphen. Zorg er voor dat uw formulier op 12 maart 17:00 uur bij de gemeente binnen is. U kunt het formulier online invullen. U kunt ook bellen met 14 013. Dan sturen we het op.

Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. Uw eigen stempas wordt ongeldig. Degene die u machtigt krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen, en doet dat bij het uitbrengen van de eigen stem.

Stemmen buiten Alphen-Chaam met kiezerspas

Om zelf uw stem buiten de gemeente Alphen-Chaam uit te brengen, laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Een kiezerspas aanvragen kunt u alleen met een blauwe stempas; niet als u een groene stempas heeft.

Het aanvragen kan online via DigiD, schriftelijk of aan de balie van het gemeentekantoor. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen. Op het formulier kiezerspas vindt u alle informatie. Regel de kiezerspas vóór 12 maart 17:00 uur. Bij de balie van het gemeentekantoor, Willibrordplein 1, kunt u de kiezerspas tot uiterlijk 12 maart, 17:00 uur aanvragen. Neem uw stempas en uw geldig legitimatiebewijs mee, of stuur deze op naar gemeente Alphen-Chaam, Bureau Verkiezingen, Postbus 3, 5130 AA Alphen.

Stempas of document kwijt, beschadigd of niet ontvangen?

Heeft u geen stempas, stempluspas of briefstemdocumenten ontvangen? Of zijn deze beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangend document aan. Een vervangende stempas kunt u online aanvragen via DigiD. Of stuur een e-mail met een foto of scan van uw legitimatiebewijs naar verkiezingenalc@abg.nl. Uw e-mail moet uiterlijk op 12 maart om 17:00 uur bij de gemeente binnen zijn.

Let op: mocht u alsnog uw verloren stempas terugvinden, dan kunt u daar niet meer mee stemmen Dat kan alleen nog met de nieuwe stempas.

Locaties verkiezingsborden politieke partijen

Vanaf 12 februari staan in onze gemeente zogenaamde Trotters. Daarop staan affiches van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. We plaatsen geen houten verkiezingsborden meer waar affiches opgeplakt kunnen worden.

De trotters staan op de volgende plaatsen:

Alphen:

  • Kruising Willibrordplein
  • Raadhuisstraat
  • Stationstraat
  • Baarleseweg

Chaam:

  • Plein Wouwerdries

Galder:

  • Bij de Leeuwerik

Stemmen voor mensen met een beperking

Iedereen die stemgerechtigd is moet ook kunnen stemmen. Dat wil zeggen dat de stembureaus toegankelijk moeten zijn voor iedereen.

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

De stembureaus in onze gemeente zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er zijn speciale gehandicaptenparkeerplaatsen. Er is een verlaagd stemhokje waar u uw stem uit kunt brengen als u in een rolstoel zit.

Hulp bij het stemmen

Als u vanwege een lichamelijke beperking zoals bijvoorbeeld slechtziendheid of de ziekte van Parkinson, niet zelf kunt stemmen, mag er één persoon met u mee in het stemhokje. Dat mag een familielid van u zijn of een andere bekende. U kunt ook aan een van de stembureauleden vragen u even te helpen.

Als u de Nederlandse taal niet goed machtig bent mag u geen hulp meenemen. U mag een van de stembureauleden wel vragen u uitleg te geven, maar dat moet buiten het stemhokje. Dit geldt ook voor kiezers met een licht verstandelijke beperking.

Stemmen met een visuele beperking

Als u blind of slechtziend bent, kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen, maar u kunt natuurlijk ook zelf gaan stemmen met hulp van iemand. Bij het hoofdstembureau liggen kandidatenlijsten in braille. Mocht u die willen gebruiken, geef dat dan op de verkiezingsdag aan bij de voorzitter van het hoofdstembureau. Het hoofdstembureau in onze gemeente is in het SKAC in Chaam, Gilzeweg 12. In alle stembureaus is een loep met verlichting aanwezig.  

Meer informatie?

Op www.elkestemtelt.nl staat nog meer informatie over stemmen met een beperking. U kunt daar ook filmpjes bekijken als u de uitleg in gesproken woord handiger vindt.

Meer informatie?

Alle informatie over deze Tweede Kamerverkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl. Een handig filmpje met een uitleg over het briefstemmen voor 70-plussers vindt u daar ook.

Heeft u vragen over het stemmen per brief? Bel dan alstublieft 14 013.