Welkom op dagrecreatiegebied 't Zand

Recreëren aan het water of in de bossen? Iedereen is welkom op recreatiegebied ’t Zand in Alphen. We hebben spelregels opgesteld om er voor iedereen een mooi verblijf van te maken.

Spelregels voor een mooi verblijf

Dagrecreatiegebied ’t Zand is openbaar toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Betreden van het gebied, inclusief waterplas, en parkeren in het gebied is voor eigen risico. We nodigen u van harte uit om er gebruik van te maken. We hebben spelregels opgesteld om er voor iedereen ook een mooi verblijf van te maken. De spelregels staan op informatieborden aan de rand van het gebied en zijn op deze pagina terug te vinden. Om iedereen een mooi verblijf aan en in het water te bieden, roepen we iedereen op zich aan de spelregels te houden.

Parkeren bij recreatieplas ’t Zand

Jaarlijks vanaf 1 april tot 1 oktober kan er parkeerbelasting worden geheven op de Voskuil en aanliggende parkeerterreinen. Bezoekers lezen op de borden aan de Fransebaan en bij het inrijden van de Voskuil of de maatregel ‘betaald parkeren’ van kracht is. In de praktijk is dat op zomerse en drukke dagen tussen 09:00 en 17:00 uur. De parkeerbelasting kost per auto € 5,-- per dag en is contant of digitaal te betalen. De parkeerbelasting gebruiken we om het parkeren te begeleiden en toezicht te organiseren in het gebied. We begeleiden dit om op drukke dagen iedereen zoveel mogelijk dichtbij de waterplas te laten parkeren en ruimte te houden voor hulpdiensten om indien nodig, het gebied snel te kunnen bereiken.

(Brom)fietsen en bus

Voor fietsers en bromfietsers zijn er gratis parkeervakken. U rijdt hiervoor vanaf de doorgaande weg (Goedentijd), ter hoogte van de bushalte, de Reitheining in, of via de ingang Fransebaan.

Ook met de bus is ’t Zand bereikbaar. Op 400 meter van de recreatieplas ligt bushalte ’t Zand (lijn 132 Tilburg - Baarle – Breda). Voor meer informatie over de dienstregeling: www.9292.nl of www.bravo.info.

Brengen en ophalen

Iemand wegbrengen en ophalen is mogelijk op een speciale strook  voor brengen en ophalen. Bij betaald parkeren op drukke dagen werken we bij brengen of ophalen met een wisselkaart en volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van het beveiligingsbedrijf.

Toezicht en EHBO

In het gebied maken we gebruik van cameratoezicht. Bij betaald parkeren op drukke dagen zijn er toezichthouders aanwezig om de bezoekersstroom te begeleiden en is de EHBO-post bemand.

Ruim uw afval op

Het gebied is ook een natuurgebied. Daarom is het belangrijk dat uw afval niet in de natuur terecht komt. We rekenen er op dat iedereen afval weer mee naar huis neemt of achterlaat in de afvalbakken in het gebied.

Bedankt voor uw medewerking.Helaas wordt er soms ook afval gedumpt. Mocht u een afvaldumping aantreffen dan kunt u deze melden via de BuitenBeter app.

Evenementen en andere activiteiten

Het aantal evenementen en activiteiten in dagrecreatiegebied ’t Zand is sterk gelimiteerd. Tijdens het recreatieseizoen van 1 april tot 1 oktober verleent de gemeente geen evenementenvergunningen of ontheffingen voor overnachten in het gebied. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de jaarlijkse Scoutingkampen die al meer dan 20 jaar in het gebied plaatsvinden.

Maatregelen voor uw veiligheid in het water

Zwemmen is op eigen risico. De volgende maatregelen hebben we uit voorzorg getroffen.

Borden

Langs de plas staan borden die waarschuwen voor de aflopende waterbodem. De plas is nergens dieper dan 2.50 meter. Voor ongeoefende zwemmers is het belangrijk om steeds de ‘bodem onder de voeten’ te houden.

Drijflijn

Ter hoogte van het drukste zandstrand en zogeheten ‘campingstrand’ ligt in het zwemseizoen een drijflijn. Waar de drijflijn ligt, is het water ongeveer 80 centimeter diep. Voor kinderen en ongeoefende zwemmers adviseren we om niet voorbij deze lijn te gaan. Op palen in het water is te zien hoe diep het water is ter hoogte van de drijflijn.

Reddingsboeikasten

Op vier plaatsen rond de plas staan reddingsboeikasten met een reddingsboei daarin.

Zwemvesten

De EHBO-ers zijn uitgerust met een zwemvest om in geval van nood ook in het water redding te bieden.

Let op: de EHBO-ers zijn alleen op drukke dagen aanwezig.

Kwaliteit zwemwater

Het water bij 't Zand is door de provincie aangewezen als zwemwaterlocatie in natuurwater. De provincie houdt de kwaliteit van het zwemwater in de gaten en verricht hiervoor regelmatig metingen. De afgelopen jaren was de zwemwaterkwaliteit uitstekend. Voor de actuele zwemwaterkwaliteit, zie www.zwemwater.nl of de app Zwemwater.