Toegankelijkheid

Gemeente Alphen-Chaam wil dat iedereen alle informatie en diensten op de website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Testen van de website

De website wordt in december 2020 getest op toegankelijkheid/webrichtlijnen door een onafhankelijke stichting.

De laatste test vindt u hier: Toegankelijkheidscontrole Alphen-Chaam juli 2020
Verder is er verantwoording afgelegd via een toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Alphen-Chaam kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op alphen-chaam.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's vervangen door toegankelijke bestanden. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.