Toegankelijkheid

Bij de bouw en onderhoud van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie op onze website zo beschikbaar te stellen dat iedereen de informatie kan gebruiken. Dat houdt in dat de informatie op onze website niet alleen technisch goed toegankelijk is, maar ook dat de taal op de website zo eenvoudig mogelijk is.

Testen van de website

De website wordt in december 2020 getest op toegankelijkheid/webrichtlijnen door een onafhankelijke stichting.

De laatste test vindt u hier: Toegankelijkheidscontrole Alphen-Chaam juli 2020
Verder is er verantwoording afgelegd via een toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).

Uitzonderingen

In een aantal situaties is het (nog) niet mogelijk om te voldoen aan de technische richtlijnen voor toegankelijkheid zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden informatie. In die gevallen is een zo goed mogelijk alternatief beschikbaar.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via info@alphen-chaam.nl.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.