Subsidies

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke of sociale doelstellingen. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, sport en bewegen of kunst, cultuur en educatie.

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belangrijk dat u het aanvraagformulier invult. U kunt het aanvraagformulier onderaan de pagina downloaden.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

  • Activiteitensubsidie voor eenmalige activiteiten
    Subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten moeten tussen 8 en 16 weken voordat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd beginnen, ingediend zijn.
  • Activiteitensubsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten, instandhoudingssubsidie of resultaatsubsidie
    Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend zijn.

Alleen volledig ingevulde en tijdig ingediende aanvraagformulieren, voorzien van de gevraagde documenten, worden in behandeling genomen.

U kunt u formulier sturen naar Gemeente Alphen-Chaam, Sociaal Domein, Postbus 3, 5130 AA Alphen-Chaam. Of mailen naar: subsidies@alphen-chaam.nl.

Welk aanvraagformulier moet ik gebruiken?

In de Nadere regels subsidies sociaal domein is bepaald welke activiteiten onder welke categorie vallen. 

  • Resultaatsubsidies: lichte ondersteuning, bibliotheekwerk en  begeleiding vergunninghouders.
  • Instandhoudingssubsidies: anti-discriminatievoorziening (advies- en meldpunt), slachtofferhulp, dorpsraden, organisaties die Voor- en Vroegschoolse Educatie uitvoeren, de (beheerorganisaties van de) gemeenschapshuizen / culturele centra, heemkundekring en EHBO verenigingen.
  • Activiteitensubsidies: overige structurele en incidentele activiteiten.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we met het subsidiebeleid de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke en sociale doelstellingen. Denk daarbij vooral aan het ondersteunen en activeren van mensen. In de Nadere regels subsidies sociaal domein kunt u lezen welke doelstellingen we hanteren. Dit document is onderaan de pagina te downloaden.

We kijken ook naar wat u zelf al heeft gedaan om een activiteit mogelijk te maken. Aandachtspunten zijn samenwerken met andere partijen en gebruik van andere financiële bronnen. Om dat laatste goed te kunnen beoordelen, vragen wij u op het aanvraagformulier inzage te geven in de financiën van uw organisatie.

Meer weten?

Voor al uw vragen of opmerkingen over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam via subsidies@alphen-chaam.nl.