Privacyverklaring

Iedereen heeft recht op privacy. U heeft er dan ook recht op dat de gemeente Alphen-Chaam zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

Privacyverklaring

Hoe de gemeente met uw (persoons)gegevens moet omgaan is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en daarop gebaseerde regelgeving en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Bekijk hier (PDF, 91 kb)  de privacyverklaring van de gemeente Alphen-Chaam.

Bekijk ook het Privacybeleid en Privacyreglement (PDF, 249 kb)  en het Protocol melding datalekken en beveiligingsincidenten (PDF, 282 kb) .

Recht op inzage

Een betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te horen te krijgen of zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden. Dit wordt ook wel het recht op inzage genoemd. Als u van dit recht op inzage gebruik wilt maken kunt u hiervoor dit formulier gebruiken. U heeft hier DigiD voor nodig.

Vragen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, via het algemene nummer 088 38 21 000 of via avg@abg.nl.