Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Dan zorgt de gemeente voor vervoer of krijgt u een vergoeding voor de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Aanvragen

Voor het aanvragen van Leerlingenvervoer maakt u gebruik van het aanvraagformulier Leerlingenvervoer. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Het formulier is rechtstreeks verbonden met de administratie van de gemeente.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat, heeft u geen automatisch recht meer op leerlingenvervoer. Uw kind moet zelfstandig naar school reizen of u dient zelf het vervoer te regelen. Als uw kind vanwege zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en u zelf niet bij machte bent om uw kind naar school te brengen, kunt u contact opnemen met MEE West-Brabant. Zij gaan in gesprek met u en brengen advies uit aan de gemeente. De gemeente zal vervolgens een besluit nemen over wel/niet toekennen van leerlingenvervoer.

Om uw kind zelfstandig te leren reizen heeft de gemeente bij MEE West-Brabant het project MEE op Weg ingekocht.