Weer aan het werk

U bent een periode werkloos of ziek geweest en u kunt weer aan het werk. We noemen dit re-integratie. Een medewerker van de gemeente begeleidt u bij het vinden van geschikt werk. Deze medewerker heet een re-integratieconsulent.

U heeft een uitkering en geen werk

U krijgt een re-integratieconsulent als u een uitkering bij ons aanvraagt. De consulent maakt samen met u een plan om weer aan het werk te gaan. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

 • Begeleiding naar een betaalde baan
 • Plaatsing bij een leerwerkbedrijf
 • Proefplaatsing
 • Werkstage
 • Taalstage voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal
 • Scholing
 • Vrijwilligerswerk

Betaaldag uitkering 2024

 • Donderdag 18 januari
 • Dinsdag 20 februari 
 • Dinsdag 19 maart
 • Donderdag 18 april
 • Donderdag 16 mei
 • Dinsdag 18 juni
 • Donderdag 18 juli
 • Dinsdag 20 augustus
 • Donderdag 19 september
 • Donderdag 17 oktober
 • Dinsdag 19 november
 • Donderdag 19 december

U heeft geen uitkering en geen werk

Ook als u geen uitkering krijgt kan onze consulent u begeleiden of adviseren. Neem eerst contact op via sociaaldomein@abg.nl of telefoonnummer 14 013.

Vergoeding reiskosten

U maakt reiskosten tijdens uw re-integratie. U kunt uw reiskosten vergoed krijgen. Of u uw reiskosten terug kunt krijgen hangt af van uw situatie. Dit bespreekt u met uw consulent.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Re-integratie via telefoonnummer 14 013 of stuur een e-mail naar sociaaldomein@abg.nl.