Drank- en horecavergunning

Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning horecabedrijf nodig. In de exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid in de omgeving van openbare inrichtingen. Daarnaast hebben horecabedrijven, slijterijen, sportkantines, culturele centra en buurt- en dorpshuizen een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente Alphen-Chaam via 14 013.

Wanneer een vergunning aanvragen?

U moet een exploitatievergunning aanvragen wanneer u een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Hierbij wordt ook terras bedoeld.

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf wilt starten;
  • u een horecabedrijf overneemt;
  • het horecabedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer overeenkomt met de vergunning
  • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak.

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u

  • niet uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet bent
  • niet onder curatele staat
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag bent
  • de minimale leeftijd van 21 heeft bereikt
  • beschikt over voldoende kennis en inzicht m.b.t. sociale hygiëne (de Verklaring Sociale Hygiëne is een verplichting)

Voor het schenken van alcoholische dranken bij evenementen buiten de inrichting (incl. terras) is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet benodigd.

Aanvragen of wijziging doorgeven

Een horecabedrijf met winstoogmerk zoals café, restaurant en discotheek heeft een vergunning nodig die u aanvraagt met het formulier drank- en horecawet (Model A) en een formulier verklaring van een leidinggevende (Bijlage bij Model A).

Een paracommercieel horecabedrijf dat geëxploiteerd wordt door een stichting of een vereniging heeft een vergunning nodig die u aangevraagt met het formulier drank- en horecawet (Model B) en een formulier verklaring van een leidinggevende (Model B).

Voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens een evenement (buiten een horeca inrichting) gebruikt u het formulier ontheffing artikel 35.

Wilt u een aanvraag doen tot wijziging van het aanhangsel? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier tot wijziging van het aanhangsel.

Kosten

Een aanvraag van een drank- en horecavergunning kost € 297,65.

Ontheffing voor het schenken van alcohol

Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente. Vraag de ontheffing bijvoorbeeld aan als u alcohol wilt schenken bij muziek-, sport-, of culturele evenementen. Maak hiervoor gebruik van het formulier aanvraag tapontheffing.

Wijziging leidinggevenden

U hoeft geen nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen bij wijziging van de leidinggevende. U hoeft alleen een melding te doen van de nieuwe leidinggevende. Maak hiervoor gebruik van het formulier bijschrijven leidinggevende voor commerciële horecabedrijven of paracommerciële bedrijven.

Afhandeling

Als gemeente beslissen we binnen 8 weken na uw aanvraag of we de drank- en horecavergunning verlenen. Deze termijn kunnen we met 8 weken verlengen. Tijdens deze behandeltijd controleren we de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan screenen we altijd bij politie en justitie. Ook controleren we de inrichting.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure houden we een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kunnen we voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten mogelijk maken.

Exploitatievergunning

Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van zowel een droge (zonder alcohol) als natte horeca (met alcohol). Maak hiervoor gebruik van het formulier aanvraag exploitatievergunning onderaan deze pagina.

Geluidsapparatuur in een horecabedrijf melden

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidshinder te voorkomen kunnen we uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen, waarin we technische voorzieningen en gedragsregels voorschrijven.

Melding van verandering

U kunt deze melding van verandering melden via www.aimonline.nl . Hierop kunt u ook kijken aan welke voorschriften u zich moet houden.

Incidenteel gebruik van geluidsapparatuur

Voor incidenteel produceren van meer geluid dan wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld tijdens evenementen, kunt u twaalf keer per jaar ontheffing vragen bij de gemeente via het melden van een incidentele festiviteit.