Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. U moet hiervoor een afspraak maken.

Een bewijs van in leven zijn aanvragen kan alleen op afspraak

Kosten

Kosten bewijs van in leven zijn

Product

Prijs

Bewijs van in leven zijn

€ 7,60

Attestatie de vita

€ 14,00

Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds? Dan ontvangt u het bewijs gratis. Neemt u dan wel een brief van het pensioenfonds mee.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het bewijs van in leven zijn te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van u;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van degene waarvoor het bewijs wordt aangevraagd;
  • Het ingevulde machtigingsformulier.

Twee soorten bewijzen

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
  • de attestatie de vitadie is ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland