Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Wijziging inkomenstoeslag

Er is een wijziging in de individuele inkomenstoeslag vastgesteld voor inkomens op bijstandsniveau of net daarboven.

Er is een wijziging in de individuele inkomenstoeslag vastgesteld. Dit is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen.

Enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toeslag:

  • Inkomen op bijstandsniveau of net daarboven.
  • Tenminste 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven.
  • Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een jaarlijkse inkomenstoeslag? Kijkt u dan snel op www.alphen-chaam.nl/laaginkomen