Werk en vrijwilligerswerk

Bent u op zoek naar werk of vrijwilligerswerk en heeft u daar vragen over? Hieronder leest u, wie u hierbij verder kan helpen.

Op zoek naar werk?

Bent u op zoek naar werk en heeft u daar vragen over? Via Talent2Work kunnen we u verder helpen.

Talent2Work

De gemeente werkt met de methodiek “Talent2Work”. Doel van deze methode is zoveel mogelijk mensen met een uitkering te laten uitstromen naar werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling re-integratie via sociaaldomein@abg.nl.

Jeugdwerkloosheid

Ben je een jongere tussen de 18-27 jaar en heb je vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering? Neem dan contact op met Team re-integratie via sociaaldomein@abg.nl of telefoonnummer 14013.

Vrijwilligerswerk

Het Trefpunt

Wilt u vrijwilligerswerk doen en wilt u op een zinvolle manier iets voor mensen betekenen in uw eigen dorp? Neem voor meer informatie contact op via 06-51248345 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag) of stuur een mail naar trefpuntalphenchaam@gmail.com. Wij helpen u graag verder.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Elke vrijwilliger die werkt met kwetsbare mensen kan vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen. De vrijwilliger toont met de VOG aan dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Meer weten over de gratis VOG-regeling? Ga dan naar www.gratisvog.nl.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente. Vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij de gemeente. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers vallen niet onder de collectieve verzekering. Mantelzorgers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. 

Meer informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering leest u op de website van Centraal Beheer. Wilt u aangifte doen van een schade? Maak gebruik van het aangifteformulier schade voor vrijwilligers.