Toekomstvisie 2030

Hoe moet de gemeente Alphen-Chaam er uit zien in 2030? Deze vraag legde de gemeente Alphen-Chaam in 2021 voor aan haar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. In opdracht van de gemeente heeft onderzoeksbureau Het PON & Telos de wensen, behoeften en dromen van de inwoners opgehaald voor de Toekomstvisie Alphen-Chaam 2030. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het verwerken van alle opgehaalde informatie. In september zal de raad vergaderen over de Toekomstvisie 2030 gemeente Alphen-Chaam.

Vragenlijst

Alle inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Alphen-Chaam ontvingen in februari 2021 een uitnodiging om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. 1068 inwoners hebben dit gedaan. De resultaten uit de vragenlijst geven inzicht in de thema’s die in de gemeente spelen en de beleving van de inwoners en hun mening over het leven en wonen in Alphen-Chaam.

Online community

In april 2021 hebben we met een groep van 75 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties gedurende een week een verdiepend gesprek gevoerd in een online community over de ruimtelijke kwaliteiten in de gemeente, de sociale identiteit en de relatie tussen inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente.

Relatie met andere gemeentelijke projecten en onderzoeken

Naast de resultaten uit de vragenlijst en online community zijn ook bevindingen uit andere projecten en onderzoeken, die kort voor of tijdens de ontwikkeling van de toekomstvisie zijn uitgevoerd, als input meegenomen in de toekomstvisie. Hierbij gaat het om het herijkingsdocument Cittaslow, de burgerpeiling Alphen-Chaam 2020 en de leefbaarheidsstudie Chaam. Daarnaast is gebruik gemaakt van data van het centraal bureau voor de statistiek.

KinderTrendRede

Samen met kinderen van de basisscholen in de gemeente een Kindertrendrede opgesteld voor de toekomst van Alphen-Chaam. Deze Kindertrendrede is integraal, als eigenstandig onderdeel, in deze toekomstvisie opgenomen. Op 30 juni dragen de kinderen van de basisscholen de rede voor aan de wethouder en de gemeenteraad.