Toekomstvisie 2030

Hoe moet de gemeente Alphen-Chaam er uit zien in 2030? Deze vraag legden we in 2021 voor aan onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. In september stelde de gemeenteraad de ‘Toekomstvisie 2030 Alphen-Chaam’ vast. Een mooie 1e stap op weg naar 2030!

Relatie met andere gemeentelijke projecten en onderzoeken

Naast de inbreng van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn ook bevindingen uit andere projecten en onderzoeken, die kort voor of tijdens de ontwikkeling van de toekomstvisie zijn uitgevoerd, als input meegenomen in de toekomstvisie. Hierbij gaat het om het herijkingsdocument Cittaslow, de burgerpeiling Alphen-Chaam 2020 en de leefbaarheidsstudie Chaam. Daarnaast is gebruik gemaakt van data van het centraal bureau voor de statistiek.

KinderTrendRede

Samen met kinderen van de basisscholen in de gemeente een Kindertrendrede opgesteld voor de toekomst van Alphen-Chaam. Deze Kindertrendrede is integraal, als eigenstandig onderdeel, in deze toekomstvisie opgenomen. Op 30 juni dragen de kinderen van de basisscholen de rede voor aan de wethouder en de gemeenteraad.

Bekijk de video 'Toekomstvisie 2030' in het kort

Bekijk hier de video 'Toekomstvisie 2030' in het kort.