J. Bijlsma (Jan), fractievoorzitter

06-24981205
j.bijlsma-ac@live.nl

Nevenfunctie:

  • Rijksambtenaar MinDef

N.J.A. Huismans (Niels)

06-43379724
n_huismans@hotmail.com

Nevenfuncties:

  • Bestuurder bij Adapt Holding B.V.
  • Managing Partner bij Adapt Business Innovatie B.V.
  • DGA (Directeur-grootaandeelhouder) van Marketives BV

H.R.C. Lauwaars (Bart)

06-29325580
bartgba@gmx.com

Nevenfunctie:

  • Senior medewerker facilitair de Bibliotheek Midden-Brabant

R. Van Dongen (Ruud)

06-44353301
ruvado@outlook.com

Nevenfunctie:

  • Projectleider Stantec B.V. Delft

J.S.A. Willemstein (Hanneke), fractievoorzitter

0161-778899
hwillemstein@hotmail.com

Nevenfuncties:

  • Freelance journalist
  • Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

W. in ’t Veld (Wim)

06-54200975
Wim.intveld-ac@outlook.com

Nevenfuncties: 

  • Eigenaar eenmanszaak ‘Het Verkeerstheorie Centrum’
  • Voorzitter van Kerk en Toerisme
  • Voorzitter Harmonie Chaam
  • Voorzitter VVN afdeling Drechtsteden Noord
  • Bestuurslid Vereniging van Eigenaren Beachpark 1 in Renesse
  • Ambulancechauffeur Sportdokters

R.P.A. Michielsen (Rens)

06-10900742
lsrens@gmail.com

Nevenfuncties:

  • Ondernemer VOF Rens & Freek (audiovisueel)
  • Lid MR Basisschool De Driesprong Chaam
  • Consultancy - op opdracht bij het IND als 'senior juridisch manager'

D.J.C. Deckers (Didi)

06-38352569
d.deckers.gbsv@gmail.com

Nevenfunctie:

Student
Vervult geen nevenfuncties

CDA

L. Westra (Lammert), fractievoorzitter

06-22806991
Westra.lammert@gmail.com

Nevenfuncties: 

  • Bestuurslid Midden-Brabantglas
  • Voorzitter Gilze en Rijen glas
  • Westerim Holding B.V. (DGA)

A.C.M. Lanslots-de Vet (Astrid)

06-33984806
astridlanslots.cda@ziggo.nl

Nevenfunctie:

  • Diëtiste via zorgorganisatie Thebe

W.J.M. Kriellaars (Willem)

06–10945169
w.Kriellaars.consultancy@kpnmail.nl

Nevenfunctie:

  • Taalmaatje via Theek 5

VVD

A.P.W.M. Huijben (Guus), fractievoorzitter

06-36310730
guushuijben@hotmail.com

Nevenfuncties: 

  • Transportplanner bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong te Baarle-Nassau
  • Voorzitter van de ondernemingsraad (OR) bij Koninklijke Drukkerij Em. De Jong te Baarle-Nassau
  • Jurylid KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie)

R.W. van den Berg (Richard)

richardsmd@live.nl

Nevenfunctie:

  • Senior wealth manager bij CapitalAtWork 

P.A. van Opstal (Peter), fractievoorzitter

06-50665356
peter@volders-constructie.nl

Nevenfuncties:

  • Directeur DGA Volders Constructie BV te Bavel
  • Directie INN10 BV

D66

M.E.C.P. Aarts (Marie-Louise), fractievoorzitter

06-81496657
mecpaarts@gmail.com

Nevenfunctie:

Geen nevenfunctie

GRIFFIER

J.G. Honcoop-van der Wulp (Jolanda)

088-3821680
J.Honcoop@alphen-chaam.nl