Rekenkamercommissie

Alphen-Chaam kent een eigen rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie controleert wat er terecht komt van plannen van de gemeente.

Wat doet de rekenkamercommissie?

Bij elk onderwerp dat de commissie onderzoekt, staan de volgende thema’s en vragen centraal.

 • Heeft de gemeente bereikt wat ze wilde bereiken (doeltreffendheid)?
 • Heeft de gemeente gedaan wat ze moest doen en tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatigheid)?

Waar nodig schakelt de commissie voor het onderzoek externen in. De commissie rapporteert over de resultaten aan de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad zijn de rapporten van de commissie een hulpmiddel om het college te controleren. Dit is een van de taken van de gemeenteraad. Daarnaast gebruikt het gemeentebestuur de onderzoeksresultaten om inwoners te laten zien wat er met gemeenschapsgeld gebeurt.

Samenstelling rekenkamercommissie

De samenstelling van de rekenkamercommissie in de gemeente Alphen-Chaam:

 • Mevrouw drs. A.L (Lauryan) Bakker (Voorzitter)
  Necker van Naem
  Woudenbergseweg 50
  3953 MH Maarsbergen
 • Mevrouw Anke Remmers (Ambtelijk secretaris)
  Necker van Naem
 • Mevrouw D.J.C. Deckers (Didi), raadslid gemeente Alphen-Chaam (lid)
 • De heer B.W.J. Kleiren (Björn), raadslid gemeente Alphen-Chaam (lid)
 • De heer F.A.J.M. van der Velden (François), raadslid gemeente Baarle-Nassau (lid)
 • De heer C.J. de Jong (Cees), gemeente-Baarle-Nassau (lid)