Reconstructie

In de gemeente Alphen-Chaam werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Momenteel werken we aan de volgende straten:

Reconstructie Elsakkerpad Chaam

De bestaande riolering is een knelpunt voor de afvoer van rioolwater naar de rioolwaterzuivering. Om dat knelpunt op te lossen leggen we grotere buizen vanaf de Withagen over een lengte van circa 30 meter richting de Bredaseweg. Tegelijkertijd vervangen we de verharding vanaf de Withagen tot aan de Bredaseweg.

Stand van zaken

Door verschillende oorzaken zijn de werkzaamheden uitgesteld. De planning is aangepast. 

Reconstructie Oude Baan en Oude Bredasebaan

De asfaltverharding van het vrijliggende fietspad, maar ook van gedeeltes van de rijbaan, is slecht. In overleg met de bewoners bereiden we een herinrichting voor. De wens van de bewoners is om, net als in Baarle-Nassau, een vrijliggend fietspad aan te leggen. We willen de werkzaamheden rond 1 april 2020 afronden.