Reconstructie

In de gemeente Alphen-Chaam werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Momenteel werken we aan de volgende straten:

Rioolvervanging en reconstructie Blokkenweide in Chaam

Uit berekeningen blijkt dat er bij hevige regenbuien kans is op wateroverlast in de Blokkenweide. De riolering vervangen we door een gescheiden stelsel. Het regenwater sluiten we aan op een riool dat afvoert naar de Heiveltsebeek. Dit regenwaterriool loopt ook door de Meijsberg. In de Blokkenweide vervangen we ook alle verhardingen. Het park krijgt ook een opknapbeurt.

De werkzaamheden in de Blokkenweide hebben enige vertraging opgelopen vanwege de overvloedige regenval.

Rioolvervanging en reconstructie Chaamseweg in Alphen

In Alphen is de gemeente al langere tijd bezig om schoon regenwater af te koppelen van de gemengde riolering. Dit doen we om wateroverlast te voorkomen en om verdroging tegen te gaan. In de Chaamseweg, tussen de Molenstraat en het Steenveld, leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Daarbij infiltreert het regenwater in de bodem. Tegelijkertijd gaat de gemeente de verharding vernieuwen. Daarbij nemen we maatregelen om het verkeer minder snel te laten rijden. We planten ook groen aan, waardoor er een mooi beeld ontstaat.

 

De start van de werkzaamheden aan de Chaamseweg in Alphen is uitgesteld. Dat komt omdat Brabant Water het aanpassen van de waterleiding op het kruispunt met de Molenstraat pas kan starten als de werkzaamheden aan de transportleiding langs de rondweg Alphen klaar zijn.

De werkzaamheden beginnen op 6 mei 2019 en zijn voor de zomervakantie afgerond.


Verslag inloopbijeenkomst reconstructie Chaamseweg en Zandstraat van woensdag 12 december.

Via een brief en via de site hebben we alle bewoners uitgenodigd. De opkomst was goed, net als bij de eerdere informatieavonden.

De vragen van de bewoners zijn beantwoord door:

  • Jan Braspenning, projectleider
  • Gerben Gerrits, toezichthouder en directievoerder
  • Bert-Jan Smits, aannemer Van der Zanden

De meeste vragen gingen over de planning van de uitvoering en over de bereikbaarheid. De uitvoering van de werkzaamheden is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning is:

  • Chaamseweg: Start begin april ook vanaf de Molenstraat. Werkzaamheden duren tot half juni.

In verband met de bereikbaarheid van woningen voeren we de werkzaamheden in gedeelten uit. Op de tekeningen met de omleidingen is deze fasering te zien.

De omleiding in verband met werkzaamheden aan de Chaamseweg loopt zoals gebruikelijk over Hooispoor en Kwaalburg.

Rioolvervanging en reconstructie Zandstraat in Alphen

Ook in de Zandstraat, gedeelte Molenstraat tot aan de bijenhal, legt de gemeente een gescheiden rioolstelsel aan. Het schone regenwater voeren we af naar een nieuw te maken opvangbassin (WADI). Al het regenwater infiltreert dan in de bodem. Op verzoek van de bewoners blijven de materialen in de bestaande trottoirs hetzelfde. De rijbaan vernieuwen we volledig. Daarbij is aandacht is voor snelheidremmende maatregelen. Door de aanplant van groen zal er een mooi beeld ontstaan.

De planning (PDF, 433 kb)  van de werkzaamheden is een beetje aangepast. Door het winterse weer van een paar maanden geleden en de overvloedige regenval van de afgelopen werken is er een vertraging van ongeveer drie weken.


Rioolvervanging en reconstructie Withagen in Chaam

De bestaande riolering heeft te weinig capaciteit om bij hevige regenval al het water af te voeren. Daarom vervangen we de riolering door een grotere buis. Ook vervangen we de verhardingen. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Gilzeweg en de Beekstraat.

Reconstructie Elsakkerpad Chaam