Reconstructie

In de gemeente Alphen-Chaam werken we regelmatig aan de riolering of een weg. Momenteel werken we aan de volgende straten:

Rioolvervanging en reconstructie Blokkenweide in Chaam

Uit berekeningen blijkt dat er bij hevige regenbuien kans is op wateroverlast in de Blokkenweide. De riolering vervangen we door een gescheiden stelsel. Het regenwater sluiten we aan op een riool dat afvoert naar de Heiveltsebeek. Dit regenwaterriool loopt ook door de Meijsberg. In de Blokkenweide vervangen we ook alle verhardingen. Het park krijgt ook een opknapbeurt.

 

Stand van zaken medio juni

De riolering en het straatwerk is klaar. In september beginnen we met de voorbereidingen voor het aanplanten. Begin september gaan we het gras aan de Blokkenweide inzaaien. In december planten we aan.

 

 

Rioolvervanging en reconstructie Chaamseweg in Alphen

In Alphen is de gemeente al langere tijd bezig om schoon regenwater af te koppelen van de gemengde riolering. Dit doen we om wateroverlast te voorkomen en om verdroging tegen te gaan. In de Chaamseweg, tussen de Molenstraat en het Steenveld, leggen we een gescheiden rioolstelsel aan. Daarbij infiltreert het regenwater in de bodem. Tegelijkertijd gaat de gemeente de verharding vernieuwen. Daarbij nemen we maatregelen om het verkeer minder snel te laten rijden. We planten ook groen aan, waardoor er een mooi beeld ontstaat.

De start van de werkzaamheden aan de Chaamseweg in Alphen is uitgesteld. Dat komt omdat Brabant Water het aanpassen van de waterleiding op het kruispunt met de Molenstraat pas kan starten als de werkzaamheden aan de transportleiding langs de rondweg Alphen klaar zijn.

De werkzaamheden beginnen op 6 mei 2019 en zijn voor de zomervakantie afgerond.

Stand van zaken medio juni

  • Op 21 juni zijn de nutsbedrijven klaar op de kruising. De Brandweer kan de rijplaten dan weer gebruiken. De nutsbedrijven gaan de week daarna (van 24 – 28 juni) verder ter hoogte van het Speelveld. U kunt dan niet parkeren op het terrein bij de voetbalvereniging en de Sporthal.
  • Aannemer Van der Zanden begint met de werkzaamheden aan de riolering op 24 juni,  vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de rijplaten.
  • Aannemer Van der Zanden begint met de bestratingswerkzaamheden op 1 juli. Het kruispunt met de Molenstraat wordt helemaal afgewerkt.
  • Tot aan de rijplaten straten zij de weg  dicht. Tijdens de zomervakantie (van 19 juli – 19 augustus) is de Chaamsweweg daardoor weer open voor het verkeer.
  • Van 19 augustus tot half oktober gaat men verder met de riolering en de bestrating.
  • Rond 20 juni ontvangen de aanwonenden een bewonersbrief van de aannemer.

 


Verslag inloopbijeenkomst reconstructie Chaamseweg en Zandstraat van woensdag 12 december.

Via een brief en via de site hebben we alle bewoners uitgenodigd. De opkomst was goed, net als bij de eerdere informatieavonden.

De vragen van de bewoners zijn beantwoord door:

  • Jan Braspenning, projectleider
  • Gerben Gerrits, toezichthouder en directievoerder
  • Bert-Jan Smits, aannemer Van der Zanden

De meeste vragen gingen over de planning van de uitvoering en over de bereikbaarheid. De uitvoering van de werkzaamheden is natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning is:

  • Chaamseweg: Start begin april ook vanaf de Molenstraat. Werkzaamheden duren tot half juni.

In verband met de bereikbaarheid van woningen voeren we de werkzaamheden in gedeelten uit. Op de tekeningen met de omleidingen is deze fasering te zien.

De omleiding in verband met werkzaamheden aan de Chaamseweg loopt zoals gebruikelijk over Hooispoor en Kwaalburg.

Rioolvervanging en reconstructie Zandstraat in Alphen

Ook in de Zandstraat, gedeelte Molenstraat tot aan de bijenhal, legt de gemeente een gescheiden rioolstelsel aan. Het schone regenwater voeren we af naar een nieuw te maken opvangbassin (WADI). Al het regenwater infiltreert dan in de bodem. Op verzoek van de bewoners blijven de materialen in de bestaande trottoirs hetzelfde. De rijbaan vernieuwen we volledig. Daarbij is aandacht is voor snelheidremmende maatregelen. Door de aanplant van groen zal er een mooi beeld ontstaan.

De planning (PDF, 433 kb)  van de werkzaamheden is een beetje aangepast. Door het winterse weer van een paar maanden geleden en de overvloedige regenval van de afgelopen werken is er een vertraging van ongeveer drie weken.

 

Stand van zaken medio juni 2019

We zaaien de bermen in september in. In december gaan we aanplanten. Na de bouwvakvakantie, eind augustus gaan we de wadi afwerken. Een wadi is een opvang voor het regenwater. We zorgen er daarmee voor dat schoon water infiltreert in de bodem en voorkomen waterlast.

 

 

Rioolvervanging en reconstructie Withagen in Chaam

De bestaande riolering heeft te weinig capaciteit om bij hevige regenval al het water af te voeren. Daarom vervangen we de riolering door een grotere buis. Ook vervangen we de verhardingen. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Gilzeweg en de Beekstraat.

 

Het kruispunt met de Gilzerweg is weer open. Tot 28 juni zijn er nog bestratingswerkzaamheden.

 

 

Reconstructie Elsakkerpad Chaam

Stand van zaken medio juni 2019 We beginnen met de rioolvervanging en de bestratingswerkzaamheden na de bouwvakvakantie. Een precieze datum is nog niet bekend.

 

Reconstructie Oude Baan en Oude Bredasebaan