Promotie

Voor het maken van promotie voor uw activiteit heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig.

Venten

Als u diensten op de openbare weg diensten te koop aanbiedt noemen we dat venten. U mag zonder vergunning venten maar u mag geen overlast veroorzaken en u moet de gemaakte rommel opruimen voor vertrek.

Flyeren

Als u geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen aanbiedt op de openbare weg dan is dat flyeren. U mag zonder vergunning flyeren maar u mag geen overlast veroorzaken en moet voor vertrek de rommel opruimen.

Loterijvergunning

U mag geen lootjes verkopen zonder vergunning, ook niet verborgen in een ballon of iets dergelijks. Een loterij is een kansspel waarvoor regels staan in de wet op de kansspelen. Met een loterij of kansspel bedoelen wij een loterij waarbij prijzen of premies kunnen worden gewonnen, zonder dat de deelnemers invloed op de uitslag kunnen uitoefenen. Een prijsvraag waarbij de winnaar door loting bepaald wordt, noemen we daarom ook een loterij.

Heeft u vragen? Belt of mailt u dan met het klantcontactcentrum. De aanvraag moet u tijdig indienen, minimaal 3 weken voordat u de loterij wilt houden.