Aangifte van overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente van overlijden. Bijna altijd regelt de uitvaartverzorger dit. Deze zorgt ook voor de benodigde documenten bij de aangifte. Een verklaring over erfrecht en nalatenschap regelt u bij de notaris.

Een overlijdensaangifte doet u online. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Aangifte van overlijden doorgeven

Als nabestaande hebt u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet u overige familieleden en de huisarts hiervan op de hoogte stellen en eventueel een uitvaartonderneming inschakelen. Ook moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. U kunt digitaal aangifte doen van overlijden of u kunt hiervoor een afspraak maken met de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u moet doen wanneer iemand in het buitenland overlijdt.