Jaaroverzicht van de gemeenteraad

6 februari 2024

2023 was een druk jaar voor de gemeenteraad. We kregen een nieuwe burgemeester, een nieuwe coalitie en een nieuwe wethouder. Ook is er veel vergaderd over verschillende onderwerpen.

In het jaaroverzicht 2023 staan verschillende feiten en cijfers over de gemeenteraad. Er waren bijvoorbeeld 146 ingekomen stukken en de langste vergadering duurde ruim 4,5 uur! In het jaaroverzicht ziet u ook hoeveel raadsbesluiten er zijn genomen, het aantal vastgestelde bestemmingsplannen, welke thema’s aan bod kwamen, en nog veel meer.

Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsvergaderingen? Alle informatie vindt u op de website van de gemeenteraad.