Nieuws van de gemeente

Ton Braspenning Lid in de Orde van Oranje Nassau

17 december 2018

Ton Braspenning ontving uit handen van de commissaris van de Koning, Wim van de Donk, tijdens het traditionele Eindejaarsdiner van Provinciale Staten, de versierselen behorend bij...meer

Mevrouw Jolanda Honcoop-van der Wulp benoemd tot griffier van Alphen-Chaam

14 december 2018

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 december j.l. Jolanda Honcoop-van der Wulp tot griffier van de gemeente Alphen-Chaam benoemd. Ze begint op 1 maart...meer

Alphen-Chaam werkt aan een beter toegankelijke openbare ruimte

14 december 2018

Ouderen en mindervaliden hebben de meest belopen routes in onze gemeente gecontroleerd op hindernissen en obstakels. Uitgangspunt was dat mensen in een rolstoel zich goed moeten...meer

College van B&W zet belangrijke stap in ontwikkeling van recreatieve natuurpoort, wellness en hotel

11 december 2018

Op 4 december stelde het college van B&W van de gemeente Alphen-Chaam het voorontwerpbestemmingsplan “Boswachterij Chaam” vast. Dit voorontwerp is nu vrijgegeven voor inspraak...meer

Alphen-Chaam stelt geld beschikbaar voor kinderen uit gezinnen met een krappe portemonnee

11 december 2018

Dansen, zingen, sporten en spelen zijn belangrijke activiteiten voor kinderen. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van een kind. De gemeente Alphen-Chaam wil dat ieder kind aan dit...meer

MijnOverheid en De Berichtenbox

10 december 2018

Elk jaar ontvangt u per post één of meer belastingaanslagen van ons. In 2019 kunt u de post ook digitaal in uw Berichtenbox op Mijnoverheid.nl ontvangen. Als u daar voor kiest...meer

Controle Toeristenbelasting

30 november 2018

De gemeente heft toeristenbelasting. Als u aan mensen die niet staan ingeschreven in onze gemeente tegen betaling verblijf biedt, moet u toeristenbelasting betalen. U moet dit...meer

Beroep tegen uitbreiding Camping ’t Zand in Alphen door Raad van State ongegrond verklaard

28 november 2018

De Raad van State heeft vandaag, woensdag 28 november 2018, uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het bestemmingsplan ’t Zand. Dat bestemmingsplan was door...meer

De genomineerden voor de Cittaslowondernemersaward zijn bekend!

28 november 2018

Herbs & Spices, Van Eijck agro, grond & groen en RCN de Flaasbloem zijn genomineerd voor de Cittaslow-ondernemersaward 2019. Deze bedrijven zijn voorgedragen door inwoners...meer