Nieuws van de gemeente

Bezorgde ouders en wethouder fietsen voor een beter verlicht fietspad langs de N639 tussen Chaam en Ulvenhout

06 januari 2020

Dagelijks fietsen veel jongeren uit Chaam naar school in Breda. Ouders maken zich zorgen over de slechte verlichting van het fietspad van de N639 (Bredaseweg) tussen Chaam en...


Containers voor luiers en incontinentiemateriaal

03 januari 2020

Voor luier- en incontinentiemateriaal plaatsen we verzamelcontainers. Dit doen we in de eerste week van januari, uiterlijk 3 januari. We maken deze containers een keer peer week...


Afvalkalender 2020

03 januari 2020

Op sommige adressen is de Afvalkalender 2020 nog niet bezorgd. Onze excuses hiervoor. We zijn nu bezig die adressen in beeld te krijgen. U kunt via www.mijnafvalwijzer.nl of de...


Vanaf 2020 kunt u melding doen van verwarde buurtbewoner of familielid

01 januari 2020

Op 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg in, de Wvggz. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor...


Bijenlandschap West Brabant wordt grootste netwerkorganisatie voor bijen in Nederland

23 december 2019

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Bijenlandschap West-Brabant op 19 december jl. sloot onze gemeente zich aan bij dit Bijenlandschap. Daarmee groeit het Bijenlandschap...


Inloopspreekuur wijkagenten vervalt per 1-1-2020

23 december 2019

Het inloopspreekuur van de wijkagenten in de politiepost in het gemeentehuis in Alphen op dinsdagmiddag vervalt per 1 januari 2020. Op www.politie.nl ziet u hoe u in contact komt...


Gemeente maakt prestatieafspraken met Laurentius en Leystromen

20 december 2019

Onlangs maakten de gemeente Alphen-Chaam met Laurentius, Leystromen en de huurdersbelangenverenigingen prestatieafspraken voor de periode 2020 tot 2024. Daarin legden ze vast hoe...


Markdal klaar voor volgende fase: bestemmingsplannen vastgesteld

19 december 2019

De gemeenteraden van Alphen-Chaam en Breda stelden op 12 en 19 december de bestemmingsplannen voor het Markdal vast. “Een mooie stap verder dankzij de inspanningen van de...


Stichting Acht van Chaam en gemeente Alphen-Chaam sluiten een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst

17 december 2019

Dinsdag 17 december tekenden het bestuur van Stichting Acht van Chaam en burgemeester Joerie Minses namens de gemeente een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst. De Acht van...


Deksel van nieuwe restafvalcontainer sluit na verloop van tijd

13 december 2019

U hebt een nieuwe restafvalcontainer ontvangen of ontvangt deze volgende week. Bij een aantal containers sluit het deksel niet goed. Uit navraag bij onze leverancier blijkt dat het...