Wethouder Erik Wilmsen aan het woord over de Regionale Energiestrategie