Werkzaamheden aan Steenveld in Alphen

07 juli 2020

Op maandag 13-7-2020 begint de Firma Biemans met werkzaamheden aan het Steenveld in Alphen; dit is de toegangsweg tot de algemene begraafplaats.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 24 juli. In de vakantie ligt het stil. Op maandag 17 augustus gaan ze weer verder. Ze zijn tot en met de eerste week van september bezig.

Ze leggen een infiltratieriool aan en vervangen straatkolken die ze op dat riool aansluiten. Ze leggen ook een vuilwaterriool aan waarop ze de toiletten van het gebouw aansluiten.

Op plekken waar er op de parkeerplaats sprake is van wortelopdruk of verzakking gaan ze herstraten.

Begrafenissen kunnen gewoon doorgaan; als er een begrafenis is wordt er voldoende ruimte gemaakt.