Twee decorandi in onze gemeente

24 april 2020

Vandaag heeft onze burgemeester Joerie Minses twee inwoners gebeld met een bijzondere mededeling. De burgemeester bracht hen het heuglijke nieuws dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot respectievelijk Lid en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Om 10.00 uur kreeg Arinda Gommers-van den Wijngaart uit Galder de burgemeester aan de lijn. Hij vertelde haar dat ze benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit omdat ze jarenlang actief is (geweest) bij de KPJ, buurtvereniging Galders Moer, voetbalvereniging Gesta, de Ganzenvenloop, het zomerkamp van de Jeugd Ontspanningsclub, de Rommelmarkt en het Oldtimertreffen. Ze was of is van deze organisaties en evenementen, vrijwilliger, bestuurslid, organisator of mede-oprichter; een vrijwilligster pur sang. Daarnaast is ze al 28 jaar mantelzorger.

Om 10.30 uur belde burgemeester Minses naar Gust Geerts uit Chaam. Niet alleen om hem te feliciteren met zijn verjaardag, maar vooral om hem mede te delen dat hij benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zet zich al tientallen jaren in voor Paardensportvereniging De Trouwe Kameraden in het algemeen en de Samengestelde Wedstrijden in het bijzonder. Als wedstrijdleider draagt de heer Geerts een zeer grote verantwoordelijkheid. Hij is al jaren verantwoordelijk voor de veiligheid van de ruiters, paarden en de vele bezoekers en een goed verloop van de wedstrijden.

In eerste instantie zou de heer Geerts zijn onderscheiding opgespeld hebben gekregen op 22 maart 2020; de dag van de Samengestelde Wedstrijden. Vanwege de coronamaatregelen zijn de Samengestelde Wedstrijden niet doorgegaan.

De burgemeester heeft vervolgens aan Arinda en Gust op het thuisadres op gepaste afstand zijn persoonlijke felicitaties overgebracht en een bos bloemen overhandigd. De versierselen krijgen deze decorandi op een later, door de Kanselarij der Nederlandse Orden te bepalen tijdstip opgespeld.

Ook Jan Jacobs uit Chaam is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en zou de onderscheiding opgespeld krijgen tijdens de SGW. Helaas is de heer Jacobs op 8 februari overleden. De burgemeester heeft de versierselen en de oorkonde in het bijzijn van (schoon)kinderen en kleinkinderen op 4 maart overhandigd aan Jan zijn echtgenote Marianne.