Tijdspad planfase Studie Leefbaarheid Chaam

20 juli 2020

Afgelopen periode hebben we samen met de provincie afspraken gemaakt over de herinrichting van de N639. In 2021 starten we met het noodzakelijk onderhoud aan de weg in de kom van Chaam. Uiteindelijk willen we naar een duurzame oplossing voor de weg. Hiervoor is het nodig dat we ook kijken naar toekomstige oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. Tijdens de studie naar de leefbaarheid in Chaam onderzoeken we samen met inwoners, instanties en ondernemers welke ontwikkelingen op het gebied van leven, wonen en werken we in de toekomst kunnen verwachten. Op grond van die verwachtingen kunnen we een aantal scenario’s schetsen die gaan leiden tot een toekomstgerichte oplossing voor de N639.

Wat gaan we doen?

In september onderzoeken we de huidige afspraken, regels en feiten over de verkeerssituatie rondom de N639. Tegelijkertijd starten we met de studie naar de leefbaarheid in Chaam. Samen met inwoners, ondernemers en instanties halen we beelden op over de toekomst van Chaam op het gebied van leven, wonen en werken. We houden hierbij rekening met regionale ontwikkelingen en stemmen af met onze directe omgeving om er zeker van te zijn dat de plannen in de toekomst zo goed mogelijk uitvoerbaar zijn.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.alphen-chaam.nl/n639

Hoe ziet de planning eruit?

  • Juli t/m augustus: We starten met de voorbereidingen voor de Studie Leefbaarheid Chaam
  • September t/m december: In september starten we met het onderzoek. Het onderzoek wordt in december afgerond
  • Januari 2021: In januari verwerken we alle informatie uit de bijeenkomsten en gesprekken en schetsen we een aantal scenario’s voor de toekomst
  • Februari t/m maart: Deze periode gebruiken we om de scenario’s aan verschillende partijen voor te leggen en de voor- en nadelen af te wegen
  • April t/m juni: Het scenario dat de voorkeur heeft leggen we ter besluitvorming voor aan de GS en de gemeenteraad