Snelheidsmeterspaarpot aan de Raadhuisstraat in Alphen

16 november 2021
afbeelding met tekst, lucht, teken

Aan de Raadhuisstraat in Alphen staat een snelheidsmeterspaarpot. Passerende automobilisten die zich houden aan de maximumsnelheid van 30 km per uur brengen geld in de digitale spaarpot. Het gespaarde bedrag met een maximum 750 euro is voor de Willibrordusschool in Alphen.

Wethouder Frank van Raak “We krijgen veel meldingen dat er in deze straat te hard wordt gereden. Dat is gevaarlijk. Door het inzetten van deze snelheidsmeterspaarpot willen we op een positieve manier wegebruikers aanzetten tot ander rijgedrag.

Niet alleen goed voor veiligheid, maar in dit geval ook voor de basisschool in Alphen. De school gebruikt dit voor verkeersveiligheidsactiviteiten.”

Hoe werkt de spaarpot?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de maximale snelheid van 30 km. per uur houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt. De bestuurder ziet dan een duim omhoog. De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de snelheidsmeter.

Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers

Samen met andere Brabantse gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, streven we naar nul verkeersslachtoffers in Brabant.

Om dat te bereiken investeren we in de infrastructuur, maar werken we ook aan het verminderen van onveilig verkeersgedrag. We willen bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag; niet opletten, of te hard rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!  Kijk ook op www.brabantgaatvoornul.nl.