Snelheidsmeterspaarpot aan de Gilzeweg in Chaam

11 maart 2021
afbeelding Brabant Nul verkeersslachtoffers

Aan de Gilzeweg in Chaam staat een snelheidsmeterspaarpot. Passerende automobilisten die zich houden aan de maximumsnelheid van 30 km per uur brengen geld in de digitale spaarpot. Het gespaarde bedrag met een maximum 1275 euro komt ten goede aan de basisscholen Het Beekdal en De Driesprong in Chaam.

Wethouder Frank van Raak “We krijgen veel meldingen dat er in deze straat te hard wordt gereden. Dat is gevaarlijk. Door het inzetten van deze snelheidsmeterspaarpot willen we op een positieve manier wegebruikers aanzetten tot ander rijgedrag. Niet alleen goed voor veiligheid, maar in dit geval ook voor de basisscholen in Chaam. De scholen zetten dit in voor verkeersveiligheidsactiviteiten.”

Hoe werkt de spaarpot?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de maximale snelheid van 30 km per uur houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt. De bestuurder ziet dan een duim omhoog. De provincie Noord-Brabant is eigenaar van de snelheidsmeter. Gemeenten kunnen de meter inzetten op een locatie naar keuze. De spaarpotsnelheidsmeter staat de komende weken de Gilzeweg . Daarna verhuist de snelheidsmeter weer naar een andere gemeente.

Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers

Samen met andere Brabantse gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, streven we naar nul verkeersslachtoffers in Brabant. Om dat te bereiken investeren we in de infrastructuur, maar werken we ook aan het verminderen van onveilig verkeersgedrag. We willen bereiken dat álle Brabanders goed opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is hard nodig, want 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag; niet opletten, of te hard rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen!  Kijk ook op www.brabantgaatvoornul.nl.