Slot op stroomnet voor nieuwe aansluitingen van grootverbruikers

26 juli 2022
Afbeelding met lucht, buiten, outdoor-object, pyloon

Het hoogspanningsnet van TenneT in Noord-Brabant en Limburg heeft de maximale transportcapaciteit bereikt. En dat terwijl we druk zijn met verduurzamen. Hierdoor zijn nieuwe aansluitingen en uitbreiding van bestaande aansluitingen van grootverbruikers niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor bedrijven/organisaties die op grote schaal elektriciteit willen terug leveren.

Grote impact

Dit kan grote gevolgen hebben voor de energietransitie, economische ontwikkelingen en gemeentelijke plannen. Voor particulieren heeft dit vooralsnog geen gevolgen. Volgens Wethouder duurzaamheid Erik Wilmsen moet er wel snel iets gebeuren. “Oplossingen zijn vooral afhankelijk van beslissingen die het Rijk en TenneT moeten nemen. Samen met de regio en de provincie zetten we hier druk achter. We zijn voortdurend in gesprek met Enexis en de provincie om dit probleem aan te pakken en om naar alternatieven/oplossingen te zoeken. Meer kunnen we op dit moment helaas niet doen”, aldus de wethouder.

Pleidooi voor actieplan

Wij steunen de oproep van de Brabantse en Limburgse Energie-gedeputeerden aan TenneT en het Rijk om samen met de regio en marktpartijen zo snel mogelijk tot een actieplan te komen voor meer en slimmere capaciteit op het elektriciteitsnetwerk.

Verkenning

TenneT is in Noord-Brabant en Limburg gestart met een inventarisatie onder grootverbruikers die tegen betaling het elektriciteitsnet willen ontlasten om op het elektriciteitsnet ruimte te maken voor nieuwe partijen. Ook heeft minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat inmiddels coördinator Ben Voorhorst aangesteld om onderzoek te doen naar oplossingen om versneld extra capaciteit beschikbaar te krijgen.

Vragen?

We houden u als ondernemer op de hoogte van ontwikkelingen.

Op de website van de regionale netbeheerder Enexis  en de website van TenneT vindt u de meest actuele informatie.

Wilt uw specifieke situatie te bespreken, bijvoorbeeld omdat u investeringsplannen heeft? Neem dan contact op met de klantenservice van Enexis. Zij zijn ook bereikbaar voor technische vragen.

Wilt u met ons overleggen? Neem dan contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris Lisette Beenakkers, e-mail: lisettebeenakkers@abg.nl, telefoon: 088 382 13 10.