Rapport vragenlijst Toekomstvisie 2030 Alphen-Chaam

16 april 2021
Afbeelding van de voorkant van het rapport. De afbeelding bestaat uit een foto van een koe met haar kalveren op de hei met daarachter bomen. Daaronder staat de tekst: “Toekomstvisie Alphen-Chaam 2030 – resultaten vragenlijst”.

Afgelopen februari nodigden we onze inwoners uit om mee te denken over de toekomst van onze mooie gemeente. Maar liefst 1068 mensen vulden de vragenlijst in. Heeft u de vragenlijst ook ingevuld? Hartelijk dank daarvoor! Alle antwoorden zijn verwerkt in het rapport dat u hier kunt lezen.

Aan de slag met de online community

Met de resultaten uit de vragenlijst gaan we de volgende fase in: de online community. De community is een besloten digitaal platform waar 75 deelnemers gedurende één week online met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s die uit de vragenlijst naar voren kwamen.

Heeft u naar aanleiding van het rapport vragen? Neem dan contact op met mw. Patty de Graaf via e-mail: pattydegraaf@abg.nl of telefoon: 14013.