Plan van aanpak voor meer zonnepanelen op bedrijfsdaken

03 juni 2020

Zoveel mogelijk zonne-energie opwekken op bedrijfsdaken binnen de gemeente Alphen-Chaam. Om dat te bereiken heeft het college van burgemeester en wethouders een plan van aanpak gemaakt. Het college streeft ernaar om minimaal 25% van de bedrijfsdaken te voorzien van zonnepanelen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de Regionale Energie Strategie West-Brabant. De doelstelling is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. Bedrijven hebben vanaf 29 september tot en met 22 oktober 2020 de mogelijkheid om hiervoor SDE++ subsidie aan te vragen. Voor bedrijven die vanwege de coronacrisis in 2020 niet mee kunnen doen, zijn er mogelijkheden om dat in 2021 wel te doen.

We willen bedrijven helpen door onafhankelijke adviseurs in te schakelen. Zij brengen in overleg met de ondernemer de specifieke mogelijkheden in kaart. Hierbij werkt Alphen-Chaam intensief samen met de twee andere ABG-gemeenten Gilze en Rijen en Baarle-Nassau. Wethouder Erik Wilmsen: “Vanuit de samenleving is er veel draagvlak voor zonnepanelen op daken. Dit heeft de voorkeur boven zonnevelden. Helaas zien we dat er nog maar weinig ondernemers zonnepanelen op het dak leggen. Dat is jammer, want veel daken groter dan 1.000 m2 zijn daarvoor wel heel geschikt.”

Quickscan

Ondernemers ervaren nog veel drempels bij het plaatsen van zonnepanelen, zoals de investering, de technische risico’s, onduidelijkheden en het ‘geregel’. “De drie ABG-gemeenten willen daarom als onafhankelijk aanjager het plaatsen van zonnepanelen stimuleren en daarbij de drempels zoveel als mogelijk wegnemen. Voor de zomer organiseren we een startbijeenkomst. Dan informeren we de ondernemers en bieden we ze aan om met een onafhankelijke adviseur in gesprek te gaan over zonne-energie. In het gesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden en vindt er ter plekke een eerste technische quickscan plaats”, aldus de wethouder.

SDE++ subsidie

We willen met elke ondernemer hun specifieke situatie in kaart brengen en advies geven over de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Op deze manier kan de ondernemer een weloverwogen besluit nemen. Voor het plaatsen van zonnepanelen kan de ondernemer eventueel vanaf 29 september 2020 gebruikmaken van een zogeheten SDE++ subsidie. Bedrijven hebben vanaf 29 september tot en met 22 oktober 2020 de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Voor bedrijven die vanwege de coronacrisis in 2020 niet mee kunnen doen, zijn er mogelijkheden om dat in 2021 wel te doen.

Meer weten?

Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich alvast melden bij ons via duurzaamheid@abg.nl.