Persoonlijke boodschap van burgemeester Minses

20 mei 2020

Beste inwoners van Alphen-Chaam, lieve mensen,

U heeft het vast ook gelezen of gehoord. Geen Acht van Chaam dit jaar. Niet op de oorspronkelijke datum en ook niet op een andere datum. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog geen Acht van Chaam. Een moeilijk en emotioneel, maar uiteraard verstandig en onvermijdelijk besluit van het organisatiecomité. Ik moest het toch even laten bezinken toen het comité mij informeerde. Het is echt zo’n evenement waar we ieder jaar met elkaar naar toeleven. Maar om het treffend samen te vatten met de woorden van secretaris Theo van der Westerlaken: “We moeten realistisch zijn”. Want perspectief op grote evenementen is er voorlopig niet en dat zal waarschijnlijk ook nog wel een hele tijd duren.

Geen Acht van Chaam en ook geen Nacht van Chaam in 2020. Geen Dorpsstraat vol met feestende mensen de avond voor de Acht. Geen artiestenprogramma op de Brouwerij. Geen wielrenners met hoge snelheid en de armen in de lucht van blijdschap over de meet. Het plekje voor de winnaar van 2020 op ons monument blijft leeg. Niet de winnaar van de Acht van Chaam maar de huidige situatie schrijft dit jaar helaas geschiedenis.

Zo’n bericht komt binnen, want het niet doorgaan van de Acht van Chaam staat voor mij voor zoveel meer. Het staat voor mij ook symbool voor al die andere evenementen, samenkomsten, voorstellingen en activiteiten, groot en klein, die de afgelopen en komende weken in onze gemeente niet door zijn gegaan of door kunnen gaan. Met de grote teleurstelling die daar vaak bij hoort. Want achter de organisaties en verenigingen gaan ontelbare vrijwilligers schuil. Vrijwilligers die zich vaak al vele jaren lang inzetten voor het verenigingsleven in onze gemeenschappen. En mensen die met hart en ziel jaarlijks de meer dan 100 evenementen in onze gemeente organiseren. Dat ligt nu allemaal al weken volledig stil. Terwijl die bijeenkomsten en ontmoetingen juist het fundament vormen van het sociaal-maatschappelijke en culturele leven in onze gemeente.

Nu realiseren we ons weer eens terdege hoeveel belang we hechten aan samenzijn en onderling contact. Hoe waardevol die momenten zijn. Omdat ze de sociale cohesie versterken. Omdat het nu eenmaal fijn is elkaar te ontmoeten. Omdat ze ons in staat stellen om het leven met elkaar te vieren. En we realiseren ons ook hoezeer we die momenten missen nu het even niet meer kan. Het stelt ons op de proef. En we zullen, vrees ik, toch nog even wat geduld moeten opbrengen met elkaar.

Langzaam maar zeker kan en mag er gelukkig wel weer wat meer. De scholen en de kinderopvang zijn weer open. Er kan weer op 1,5 meter in groepsverband gesport worden in de buitenruimte. Ook als het gaat om verblijfsrecreatie zijn er weer wat meer mogelijkheden. En als de situatie het toelaat kan ook de horeca binnenkort weer onder voorwaarden opstarten. Die herwonnen bewegingsruimte ervaren we als een stap vooruit. Maar laten we die stap vooruit vooral behoedzaam en bedachtzaam zetten. Om te voorkomen dat deze voorzichtige stap vooruit uiteindelijk onverhoopt een stap achteruit zal betekenen omdat het virus weer oplaait en maatregelen weer moeten worden aangescherpt. Behoedzaam en bedachtzaam betekent niet primair alle geboden ruimte voor jezelf opeisen, maar vooral elkaar over en weer de ruimte geven. Zeker met vrije dagen als Hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht waarbij de behoefte om erop uit te gaan groot is. Behoedzaam en bedachtzaam betekent ook niet meteen het maximale eruit proberen te halen. Het virus past zich namelijk niet aan aan ons, maar wij zullen ons gedrag nog steeds aan moeten passen aan het virus. Laten we de verruimde bewegingsvrijheid daarom vooral met gezond verstand en met oog voor de ander tegemoet treden; alleen zo houden we corona samen onder controle.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Joerie Minses

Burgemeester