Landelijke Opschoondag

26 februari 2021
Buurtbewoners aan de slag tijdens de opschoondag in september vorig jaar.

Op zaterdag 20 maart vindt de Landelijke Opschoondag, in aangepaste vorm, plaats. Gelet op de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen er in dit kader uiteraard geen activiteiten of groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Als gemeente organiseren we dan ook geen activiteiten. Net als vorig jaar doen we nu mee aan de World Clean-up Day op zaterdag 18 september. Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.

Wil je zelf wel aandacht besteden aan de Landelijke Opschoondag? Dan kun je op 20 maart op eigen gelegenheid en op individuele basis de handen uit de mouwen steken. Dat kan door, als je een frisse neus haalt - rekening houdend met de coronamaatregelen - bijvoorbeeld een opschoonommetje te maken en daarbij het zwerfafval dat je tijdens je wandeling tegenkomt op te ruimen. Juist in deze coronatijd wordt er veel meer gewandeld. Op deze manier kun je het nuttige met het aangename combineren.

Zo houden we onze buurten en onze leefomgeving schoon en opgeruimd. Hoe mooi die leefomgeving is ervaren we juist in deze moeilijke tijd. Het is zeker nu een voorrecht om in zo’n mooie omgeving als de onze te wonen. Een schone leefomgeving is ook een van de doelstellingen van het Cittaslow gedachtegoed. Alphen-Chaam is sinds 2010 een Cittaslowgemeente. Dat stimuleert ons om bewuster met onze leefomgeving om te gaan.Als we allemaal op individuele basis een kleine bijdrage leveren aan een zwerfafvalvrije gemeente kunnen we met elkaar blijven genieten van een mooie opgeruimde leefomgeving.

Op www.nederlandschoon.nl vind je meer informatie over de aangepaste Landelijke Opschoondag. Meer informatie over Cittaslow in Nederland staat op www.cittaslow-nederland.nl.