Nieuw Standplaatsenbeleid

19 maart 2021
gemeentehuis Alphen

Binnen onze gemeente hebben we markten en standplaatsen. Standplaatsen zijn er bijvoorbeeld voor vis-, loempia- en bloemenverkopers. Dit zijn vaste standplaatsen. We kennen ook standplaatshouders die elk jaar in het winterseizoen een plek innemen, zoals oliebollenverkopers of kerstboomverkopers. De standplaatsen staan, los van de weekmarkt, op de daarvoor aangewezen plekken. Het standplaatsenbeleid was van 1997. Dat was verouderd en kende knelpunten. Daarom moesten we het aanpassen. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een voorstel vastgesteld, het "Standplaatsenbeleid 2021". Dit heeft zes weken ter inzage gelegen, zodat inwoners hier opmerkingen over konden maken. In deze periode is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het standplaatsenbeleid. Daarom heeft het college het Standplaatsenbeleid 2021 Alphen-Chaam vastgesteld. U kunt dit bekijken via onze website.