MET DE BLIK OP DE TOEKOMST GERICHT!

03 januari 2022
Foto Minses

Het begin van het nieuwe jaar is bij uitstek zo’n moment om goede voornemens te maken.

Stoppen met roken, minder drinken, gezonder eten, afvallen of meer bewegen. Dat laatste nam ik mij enkele jaren geleden voor: meer bewegen. Sportief ben ik nooit echt geweest. Een beetje volleybal in mijn jeugdjaren, maar dat mag echt geen naam hebben. Ik sloot me aan bij de opstapgroep van de loopgroep Chaam. We trainden voor de Chaamloop. Na de Chaamloop bleef ik lid van de loopgroep. Wat een goede beslissing was dat. Goed voor lichaam en geest en nog gezellig ook. Nog steeds probeer ik, als de agenda het toelaat (en Corona het toestaat), op maandagavond te trainen. Het mag met recht een klein wonder genoemd worden dat ik het al zolang volhoud.

Daarnaast ben ik vooral sinds Corona veel gaan wandelen. Vorig jaar stelde ik mij als doel om in ieder geval alle 7 etappes van het Oranje-Nassau Pad van Toerisme De Baronie te lopen. Daarbij aangespoord door de uitspraak van de Duitse dichter Goethe die zei: “Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen”. Een echte aanrader! Je leert er onze mooie gemeente en de omgeving op een hele andere manier en nog beter door kennen.

Mijn advies aan jullie. Laat goede voornemens niet bij voornemens alleen maar maak er goede gewoontes van. Hardlopen en wandelen zijn dankzij Alphen-Chaam op mijn pad gekomen. De gemeente Heumen, waarvan ik burgemeester word, is gedurende twee dagen doorkomstgemeente van de Nijmeegse Vierdaagse. Ik voel al een nieuw goed voornemen aankomen…….maar dat is voor later.

Het jaar 2021 is in ieder geval in veel opzichten niet zo gelopen zoals we gehoopt en gewild hadden. Vorig jaar schreef ik nog in mijn nieuwjaarsboodschap dat ik er van overtuigd was dat dit het jaar zou zijn waarin we Corona definitief onder de duim zouden krijgen. Helaas kende de pandemie een grilliger verloop. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met een Processie van Echternach; drie stappen vooruit en twee achteruit. En hoewel langzaam gaat zo’n processie uiteindelijk wel vooruit. Dat kenmerkte in zekere zin ook de aanpak van het virus in het afgelopen jaar. Het ging allemaal langzamer dan we gedacht, verwacht en gehoopt hadden, maar uiteindelijk hebben we toch stappen en stapjes vooruit gezet met elkaar. Dat is een hoopvolle gedachte.

Je zou het afgelopen jaar met hetzelfde gemak ook kunnen vergelijken met een marathon. Een marathon zonder exact bepaald eindpunt, waardoor we langer moesten volhouden en onze verwachtingen regelmatig moesten bijstellen. Ons uithoudingsvermogen werd bij voortduring uitgedaagd en op de proef gesteld. De geschiedenis leert gelukkig dat de mens een veerkrachtig en flexibel wezen is en zich weet aan te passen aan veranderende omstandigheden, ook als deze langer duren. Ook dat is een hoopvolle gedachte.

Trots is een veel gebruikt woord door burgemeesters, zeker als het over hun eigen gemeente gaat. Laat ik het dus ook nog maar eens een keer gebruiken, oprecht en welgemeend. Ik ben er ontzettend trots op hoe jullie als inwoners en ondernemers van Alphen-Chaam met deze crisis omgaan. In dat opzicht was 2021 met recht weer “een-jaar-van-er-zijn-voor-elkaar”!

Laten we vooral niet te veel somberen. Dat heeft weinig zin. Ondanks alles ligt er een nieuw jaar met nieuwe kansen én nieuwe uitdagingen voor ons. De enige route uit deze pandemie is nu eenmaal de weg vooruit. Terugkijken is niet zo zinvol. Omzien naar elkaar wel. Met de blik op de toekomst gericht. Dat biedt (voor)uitzicht en perspectief!

Voor Alphen-Chaam hebben we afgelopen jaar samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen én onze basisschooljeugd een toekomstvisie 2030 geformuleerd. Deze visie mag gezien worden als een richtingaanwijzer voor de toekomst van Alphen-Chaam. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is het aan de nieuwe gemeenteraad, het nieuwe College én de nieuwe burgemeester om hier samen met jullie concreet invulling aan te geven.

2022 zal voor Alphen-Chaam hoe dan ook een bijzonder jaar zijn. Het jaar namelijk waarin de gemeente 25 jaar bestaat. Ik feliciteer ons alvast allemaal met het 25-jarig bestaan van onze gemeente en ik hoop dat de omstandigheden het toelaten om daar later in het jaar op een feestelijke wijze bij stil te staan met een ontmoeting tussen de inwoners van onze dorpen. Want dat was o.a. een van de aandachtspunten uit de toekomstvisie: de onderlinge verbondenheid tussen de dorpen stimuleren.

Van die toekomst van Alphen-Chaam zal ik geen deel meer uit maken. Het is goed om in het leven af en toe nieuwe wegen in te slaan. Mijn weg leidt zoals u weet in het nieuwe jaar naar de gemeente Heumen in Gelderland. Ik laat de gemeente Alphen-Chaam met een stevige basis voor de toekomst, met een gerust hart en in het volste vertrouwen achter. Dat betekent overigens niet dat we elkaar niet meer zullen tegenkomen. Maartje, Daantje en ik zullen met enige regelmaat terugkeren naar het mooie Alphen-Chaam. Want we hebben Alphen-Chaam in ons hart gesloten.

Ik wens jullie en iedereen die jullie dierbaar is mede namens Maartje en Daantje een ‘goedlopend’ en gezond 2022 toe en alle goeds voor de verdere toekomst.

Tot ziens! Het ga jullie allen meer dan goed!

Joerie Minses
Burgemeester van Alphen-Chaam