In 2050 van het aardgas af. Hoe gaan we dat doen in Alphen-Chaam?

31 maart 2021
aardgas

De gemeenteraad stelde op 25 maart een plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte vast. Dit is de eerste stap op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Want het is de bedoeling dat heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt om te koken en te verwarmen. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding komt er CO2 vrij. De jarenlange CO2-uitstoot veroorzaakt stijgende temperaturen die weer leiden tot periodes van hitte en droogte en extreme regenbuien. Ook het stijgen van de zeespiegel, het uitsterven van planten en dieren en het smelten van de Noordpool zijn een gevolg hiervan.

De transitie naar aardgasvrije wijken

Door helemaal te stoppen met het gebruik van aardgas komt er minder CO² in de lucht en voorkomen we klimaatverandering. Los van het effect op het klimaat, zorgt de gaswinning zelf voor veel schade en overlast in Groningen. Als gemeente staan we dus aan het begin van een grote opgave: de warmtetransitie naar aardgasvrije wijken. In de periode tot 2050 gaan ruim 7 miljoen woningen op de schop. Ook in Alphen-Chaam dragen we ons steentje bij.

Het klimaat is van ons samen

Wethouder Erik Wilmsen geeft aan dat we het samen moeten doen: ‘In 2050 moeten we van het aardgas af. Wee gaan samen met u kijken wat de beste oplossing is.’ De komende maanden willen we daarom samen met inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners nadenken over de manier waarop we de weg naar een aardgasvrij Alphen-Chaam verder gaan vormgeven. Hiervoor bereiden we een Transitievisie Warmte voor. Deze visie gaat in op de alternatieven voor aardgas in Alphen-Chaam en de technische oplossingen die per wijk het beste passen. Ook geeft de visie inzicht in de wijken die als eerste in aanmerking komen om van het aardgas af te gaan. Zo is het voor iedereen in onze gemeente duidelijk wat zij of hij de komende jaren mag verwachten.

In gesprek raken

Nu het plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte is vastgesteld, volgen nog enkele verkennende onderzoeken. De Transitievisie Warmte moet namelijk goed aansluiten bij wat er in de wijken en bij de inwoners speelt. Om die reden gaan we graag zo snel mogelijk met inwoners en bedrijven in gesprek. Wilt u ook meedenken? Dan kunt u dit al laten weten via duurzaamheid@abg.nl.