Het nieuwe jaar belooft beterschap!

07 januari 2021

Beste inwoners van Alphen-Chaam, lieve mensen,

Het afgelopen jaar was niet echt een jaar om nooit te vergeten. Misschien was het wel een jaar dat we juist zo snel mogelijk zouden willen vergeten. De realiteit is echter dat 2020 een jaar is dat we waarschijnlijk nooit zúllen vergeten. Daarvoor was wat ons overkwam te ingrijpend. Ik zal me 2020 in ieder geval mijn hele leven herinneren; u waarschijnlijk ook. Het was een jaar met een ongekende impact op de samenleving als geheel, zowel mondiaal, nationaal als lokaal. Ook op individueel niveau waren de gevolgen van het coronavirus ingrijpend. Sommigen verloren een dierbare. Anderen werden zelf ziek. Weer anderen ondervonden de consequenties in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Het verenigingsleven kwam nagenoeg stil te liggen en vertrouwde evenementen konden geen doorgang vinden. En allemaal werden we beperkt in onze bewegingsvrijheid en ons sociale leven. Het virus raakte ons in de kern van ons samen zijn.

Alphen-Chaam heeft zich in deze moeilijke periode van haar beste kant laten zien. Er waren heel veel initiatieven en acties om elkaar te helpen en te ondersteunen. Alphen-Chaam is een veerkrachtige gemeenschap. “Ons kent ons” in Alphen-Chaam en dat helpt ons door deze crisis heen. Het digitale platform OnsAlphenChaam (www.onsalphenchaam.nl) haalde zelfs recent nog de landelijke tv bij Nieuwsuur als goed voorbeeld van hoe wij in Alphen-Chaam hulp organiseren. De manier waarop we de afgelopen maanden in onze gemeente met deze ongekende crisis zijn omgegaan geeft mij het vertrouwen dat we ook de komende periode aankunnen met elkaar.

Gelukkig stond 2020 niet alleen in het teken van corona. Er werden ook belangrijke projecten gerealiseerd. Zoals de nieuwe Fietsallee dwars door de Chaamse Bossen, een aanwinst voor onze gemeente. De ingebruikname van de uitbreiding van de basisschool in Galder. Woningbouwprojecten zoals de Ligt IV in Alphen of de volgende fase van Den Brabander in Chaam die in voorbereiding of uitvoering zijn. Het dak van CC Den Heuvel dat werd vernieuwd inclusief een investering in duurzaamheidsmaatregelen. De invoering van een nieuw afvalinzamelsysteem, waarvan de eerste resultaten zoals ze zich nu laten aanzien positief zijn. En er is verlichting gekomen langs het fietspad langs de N639 van Chaam naar Ulvenhout. De provincie doet er alles aan om de lampen ook zo snel mogelijk allemaal te laten branden. Dat hebben we ondanks corona toch maar voor elkaar gekregen.

We eindigden het oude jaar en beginnen het nieuwe in een harde lockdown. We zullen eerst nog door een zware periode heen moeten met elkaar. Het nieuwe jaar belooft beterschap. Die beterschap komt niet meteen. Het zal best nog even heel pittig zijn. Maar ondanks alles komt er licht en verlichting. Vast en zeker! Laten we daarom vooral niet wanhopen in wantrouwen, maar juist verder bouwen op vertrouwen.

Vertrouwen in de (medische) wetenschap. Vertrouwen op deskundigheid en expertise. Vertrouwen in een goedwerkend vaccin. Vertrouwen in de media en de (lokale) overheid. Maar vooral vertrouwen in onszelf en vertrouwen op elkaar. 

Waar we in ieder geval op mogen vertrouwen is dat ook deze tijd voorbij zal gaan. Zoals uiteindelijk alles voorbij gaat. Er komt een moment dat ook deze vervelende coronatijd de geschiedenis in zal gaan en tot het verleden zal behoren. Dat is een hoopvolle gedachte die houvast biedt. Ik vertrouw er op dat 2021 het jaar zal zijn waarin we het virus definitief onder de duim zullen krijgen. Dat we weer de dingen kunnen doen die we deden. Dat we weer van de dingen kunnen genieten waarvan we genoten.

Het nieuwe jaar wordt ook een jaar van belangrijke zaken zoals de leefbaarheidsstudie Chaam in relatie tot de N639, de locatiekeuze van de nieuwe basisschool in Chaam en een verdere uitbreiding van de Fietsallee langs de Maastrichtsebaan richting Alphen. Daarnaast starten en doorlopen we een traject om te komen tot een breedgedragen toekomstvisie voor de middellange termijn voor de gemeente Alphen-Chaam en we brengen Cittaslow hernieuwd onder de aandacht. Kortom het nieuwe jaar wordt vooral ook een jaar vol van ambitie. Daarin laten we ons niet beperken. 

We hebben het voor de kiezen gekregen in 2020. Sommigen meer dan anderen, maar 2020 zal bij de meesten niet de boeken ingaan als het beste jaar ooit. Daarom wens ik u allen en uw dierbaren namens het gemeentebestuur van Alphen-Chaam vooral een veel beter jaar dan het vorige toe. En mede namens Maartje en Daantje bovendien een hoopvol, gelukkig en bovenal gezond 2021!

Joerie Minses

Burgemeester Alphen-Chaam