Grensverkeer met België

21 maart 2020

De Belgische overheid heeft haar inwoners opgeroepen om enkel nog strikt noodzakelijke verplaatsingen te maken. Dit heeft ook gevolgen voor inwoners van de gemeente Alphen-Chaam en het grensverkeer met onze buurgemeenten.

UPDATE GRENSVERKEER MET HOOGSTRATEN:

Vandaag heeft de gemeente Hoogstraten besloten om de grens met Nederland fysiek af te sluiten. Inmiddels zijn op een aantal grensovergangen in onze gemeente containers geplaatst. Langs deze weg willen we je waarschuwen voor deze blokkades, omdat deze vaak plotseling op de weg geplaatst zijn op wegen waar je normaal 60/80 kilometer per uur mag rijden. Voorzichtigheid is dus geboden!

Hoogstraten, Meerle, Minderhout, Wortel, Meer en Meersel-Dreef kun je nog bereiken via de volgende vier toegangswegen: Strijbeek, John Lijsenstraat, Castelréweg en Ulicotenseweg. Daar staan echter patrouilles om te controleren of je oversteek naar België aan de voorwaarden voldoet.

Mag een Nederlander nog naar België?

Je mag de Belgische grens oversteken als:

  • je werkt in België;
  • je mantelzorger bent bij een Belgische inwoner;
  • je kinderen worden opgevangen in een Belgische school of je hebt co-ouderschap.

Bezoek aan vrienden of familie is niet toegelaten. Ook over de landsgrenzen winkelen of tanken is op dit ogenblik niet aan de orde. Toeristische uitjes en wandelingen evenmin.

Men mag vanuit België enkel naar Nederland voor de volgende zaken:

  • je werkt in Nederland (vraag een attest aan je werkgever of opdrachtgever);
  • je doet aan mantelzorg over de grens;
  • je kinderen worden opgevangen in een Nederlandse school of je hebt co-ouderschap.

Om te vermijden dat mensen teveel verplaatsingen maken, controleren de Belgische politiediensten bij de grote grensovergangen en het is mogelijk dat kleinere grensovergangen de komende dagen worden afgesloten.

Wij blijven in nauw contact met onze Vlaamse buurgemeenten over de genomen maatregelen.