Gemeente Alphen-Chaam in actie voor meer biodiversiteit!

24 augustus 2022
Afbeelding met binnen, houten, hout, timmerhout

Het project Natuur in het Dorp start morgen in de gemeente Alphen-Chaam. We roepen bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Vogels en insecten krijgen op deze manier een beter leefgebied. Natuur in het Dorp is een project van Orbis en Bureau More in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Alphen-Chaam.

Bepaalde soorten doen het goed in de stad en dorpen, maar dit geldt niet voor alle dieren. Zij overleven lastig in de bebouwde kom. Ook vinden zij moeilijk nestplaatsen en voedsel. Dit komt onder meer door minder planten en minder spleten in huizen door betere isolatie. Een aantal vogelsoorten vindt daardoor moeilijker onderdak. Verschillende vogelsoorten, zoals de gier- en huiszwaluw en verschillende soorten vleermuizen kunnen niet zonder bebouwing voor hun verblijfplaats.

Wethouder Frank van Raak: “Samen met onze inwoners hebben we de Toekomstvisie 2030 opgesteld. Het streven naar groene en landelijke dorpskernen is een van de speerpunten uit die visie. Door mee te doen aan deze actie bieden we inwoners, bedrijven en scholen de kans meer natuur aan hun tuin toe te voegen. Dat is niet alleen goed voor de dieren, maar ook goed voor de mens! Ik nodig alle inwoners uit de dorpskernen van Alphen, Chaam en Galder van harte uit om een gratis nestkastje of beplanting te bestellen.”

Hoe helpen we diersoorten die het moeilijk hebben?

Dat doen we met bepaalde beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Zo helpen we de gierzwaluw, de huiszwaluw, de bonte vliegenvanger, de vleermuis en de wilde bij. Ook andere diersoorten, zoals dagvlinders en steenuilen profiteren hiervan. Bewoners en bedrijven helpen door de kasten op te hangen of door groen te planten. Hiermee versterk je eenvoudig de natuurwaarden in je dorp.

Bestel gratis planten en vogelhuisjes

Orbis deelt binnen de bebouwde kom van Alphen, Chaam en Galder gratis nestkasten en beplanting uit. Via de website vragen inwoners met een geschikte locatie een nestkastje en/of diverse typen beplanting aan. De plantenpakketten bevatten soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Deelnemers ontvangen de bestelde spullen  gratis thuis. Bewoners hangen de kastjes zelf op of planten het groen aan.

Orbis zoekt locaties voor nestkasten

Orbis zoekt actief geschikte locaties voor nestkasten. Deze bewoners krijgen een flyer in de bus met adviezen welke beplanting en/of nestkast op welke locatie bij het huis geschikt is. Deelnemers plaatsen daarna eenvoudig een bestelling via www.natuurinhetdorp.nl.