Evaluatie fietspadverlichting Chaam-Ulvenhout (N639)

07 december 2021
Afbeelding met boom, buiten, weg

Eind 2019 heeft de provincie de verlichting langs de hoofdrijbaan van de N639 weggehaald. Daarmee was ook de indirecte verlichting van fietspaden naast de weg er niet meer.

Daarom plaatste de provincie in januari 2021 fietspadverlichting in de richting Chaam-Ulvenhout om de (sociale) veiligheid te vergroten. Dit op verzoek van de gemeente Alphen-Chaam.

Voorwaarde was dat onderzocht wordt wat de effecten zijn hiervan; is het gevoel van veiligheid groter nu?

Evaluatie

Het evaluatieonderzoek begint in de week van 13 december en duurt tot en met het voorjaar van 2022. Onafhankelijk adviesbureau Goudappel voert het onderzoek uit.

Zij vragen aan fietspadgebruikers en omwonenden van de N639 om een online-vragenlijst in te vullen. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere het gebruik van en de ervaringen met het fietspad.

Op 14 en 16 december delen we flyers uit aan de fietspadgebruikers. Op de flyers staat een link naar de online vragenlijst. Ook via facebook vragen we mensen de vragenlijst in te vullen. We roepen ouders van middelbare scholieren op om de vragenlijst door of met hun zoon/dochter in te (laten) vullen. Onder degenen die de vragenlijst invullen, verloten we een aantal cadeaubonnen.

Tellen

We tellen ook het aantal fietsers om te bekijken of er meer of minder fietsers gebruik maken van de fietspaden. In april 2022 hopen we de resultaten met u te kunnen delen.