Een archeologische beleidskaart voor Alphen Chaam

11 juni 2021

Onze gemeente kent een rijke geschiedenis die ver teruggaat. We willen graag zorgvuldig omgaan met het archeologisch erfgoed. Daarom hebben we een archeologische beleidskaartkaart laten maken. Voor elke locatie in onze gemeente is daarop te zien welke archeologische regels er gelden.

Onze gemeente is een rijke archeologische gemeente. Een van de laatste ontdekkingen was een rijk grafveld uit de Merovingische tijd (in de vroege Middeleeuwen) dat in 2015 gedeeltelijk werd opgegraven. Al vanaf de oude steentijd, toen er nog jagers-verzamelaars rondtrokken, werd hier al gewoond, gewerkt en begraven.

Overhandiging door burgemeester Minses

Burgemeester Minses overhandigde de archeologische beleidskaartkaart en het begeleidende rapport 'Begraven op een eiland' op donderdag 10 juni aan vertegenwoordigers van de lokale heemkundekringen. Wegens corona gebeurde dat op symbolische wijze tijdens een online meeting. Voorafgaand aan het overleg hadden de heemkundekringen een pakketje gekregen met het verzoek om dit nog niet te openen.

Burgemeester Minses: “Om de zorg voor het historisch erfgoed in de bodem voor de toekomst goed te regelen, heeft de gemeente een beleidskaart laten maken. Hiermee is het voor iedereen duidelijk wat de archeologische waarde van een bepaald gebied is en hoe we daar in de gemeente mee omgaan. De gemeente kan hiermee goed beoordelen of er bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe bestemmingsplannen een archeologisch onderzoek nodig is. Waar bekend is dat er archeologische waarden in de bodem zitten, moeten we voorzichtig met dit erfgoed omgaan. Waar de kans op archeologie kleiner is, gelden soepeler regels.”

De archeologische beleidskaart kunt u vanaf 15 juni 2021 inzien via deze pagina. Voor elke locatie in onze gemeente ziet u daar welke archeologische regels van toepassing zijn.

Erfgoedbeleid

De archeologische beleidskaart wordt onderdeel van het nieuwe Erfgoedbeleid, dat naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gereed is. In het nieuwe erfgoedbeleid is ook aandacht voor bovengrondse cultuurhistorie zoals bebouwing en landschappen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de archeologische beleidskaart kijk dan op de pagina 'Een archeologische beleidskaart voor Alphen-Chaam'.