Corona: gemeente Alphen-Chaam treft maatregelen om zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven te helpen

24 maart 2020

Ook in onze gemeente treft de coronacrisis zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven.

De gemeente Alphen-Chaam treft maatregelen om lokale ondernemers te helpen:  

  • De gemeente stelt het opleggen van aanslagen OZB uit tot 1 juli 2020. Daarmee wordt aangesloten op de termijn die de belastingdienst hanteert.
  • Tot nader order legt de gemeente geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting en ondernemingsheffingen meer op.
  • In ieder geval tot 1 september 2020 verstuurt de gemeente geen aanmaningen meer.

Voor al opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aanvraag. Wij vragen u om in de mail te vermelden:

  • of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
  • het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
  • de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Landelijke maatregelen

De gemeentelijke maatregelen komen bovenop de economische maatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege het coronavirus. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Een deel van deze maatregelen voert de gemeente uit. Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt u zich melden via de website: www.tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/. Zodra de uitwerking van deze regeling bekend is, gaat de gemeente haar uiterste best doen om de aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken.

Bbz uitkering

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u als ondernemer of zzp’er misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering (Bijstand voor zelfstandigen). U kunt dan als ondernemer of zzp’ers bij de gemeente voor een periode van drie maanden een uitkering aanvragen. De uitkering vult het inkomen van deze ondernemers aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ben u van plan als ondernemer of zzp’er uit de gemeente Alphen-Chaam gebruik te gaan maken van deze regeling? Hiervoor werken we samen met de gemeente Tilburg. Melden kan via de website.

Contact

In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we contact hebben met onze ondernemers en bedrijven tijdelijk niet mogelijk. De wethouder en bedrijfsfunctionaris leggen daarom geen bedrijfsbezoeken af zolang samenkomsten verboden zijn. Maar graag blijven we wel met u telefonisch in contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onderwerp van gesprek naar EstherReijnen@abg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.