College Alphen-Chaam: betere dienstverlening door gezamenlijke huisvesting ABG-medewerkers

24 juni 2020

Het is de bedoeling dat de medewerkers van de ABG-organisatie begin 2021 verhuizen naar een kantoorpand aan de A58 bij Gilze. Dat heeft het bestuur van de ABG-organisatie besloten. Het College van Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam is voorstander van dit plan. “Met een gezamenlijke huisvesting van onze medewerkers investeren we in de professionaliteit van onze organisatie. We zorgen voor betere dienstverlening, betere besluitvorming en betere bedrijfsvoering. Het huidige gemeentekantoor in Alphen blijft de bestuurszetel. Ook kunnen inwoners hier nog steeds terecht voor paspoorten, rijbewijzen of het aanvragen van sociale voorzieningen”, aldus wethouder Frank van Raak (Bedrijfsvoering en dienstverlening) namens het college.

Als de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen gezamenlijk met dit voorstel instemmen, dan is het de bedoeling dat alle ambtenaren vanaf 1 januari 2021 vanaf de nieuwe locatie gaan werken. De gemeenteraad van Alphen-Chaam besluit op donderdag 2 juli over dit voorstel.

Betere dienstverlening en efficiënter werken

Bij de start van de ABG-organisatie hebben de drie gemeentebesturen afgesproken om in de eerste jaren de toekomstige huisvesting van de ambtelijke fusie-organisatie te laten onderzoeken. “Bureau Berenschot deed onderzoek naar de ABG-samenwerking. In het rapport worden sterke argumenten genoemd voor centrale huisvesting. Ten eerste is het goed voor de dienstverlening naar onze inwoners, zowel burgers, bedrijven als maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het goed voor de medewerkers die samen werken aan de ontwikkeling van onze gemeente. Ten slotte bevestigt Berenschot dat centrale huisvesting een logische stap is om efficiënter te werken en daarmee de doelmatigheidsdoelen beter te kunnen realiseren. Kortom, dit is een goed besluit voor inwoners en medewerkers. Het bevordert namelijk ook het gevoel om ‘er samen voor te gaan’, wat zeker niet onderschat mag worden”, aldus wethouder Frank van Raak (Bedrijfsvoering en dienstverlening).

Verduurzamen kost veel

Het huidige gemeentekantoor in Alphen is verouderd en vraagt in de nabije toekomst om een forse investering. Wethouder Van Raak: “Het pand voldoet niet aan het in 2023 verplichte energielabel C voor kantoorgebouwen. Dat zou betekenen dat we alsnog veel geld zouden moeten investeren in een oud gebouw, terwijl over de ABG-samenwerking tot minimaal 2026 volledige zekerheid bestaat. De meerkosten van het huren van de gezamenlijke kantoorlocatie zijn vergelijkbaar met de hoge kosten die de ABG-organisatie zou moeten maken, rekening houdend met de noodzakelijke verduurzaming, als ze in de huidige panden blijft.”

Locatie voor bestuur en publieksbalie

Het college vindt het belangrijk dat het bestuur van Alphen-Chaam is gevestigd in één van de kernen binnen de gemeente. En dat ook de dienstverlening naar de inwoners vanuit die locatie wordt verzorgd. De wethouder: “Er is gekeken naar andere huisvesting voor het bestuur en de publieksbalie, maar dat heeft nog niets concreets opgeleverd. Het bestuur en de baliefunctie kunnen vooralsnog in het huidige gemeentekantoor in Alphen blijven. Daarbij houden we rekening met de wettelijke termijnen voor het aanpassen van het gebouw en de installaties. De kosten voor deze keuze zijn verhoudingsgewijs lager dan bij de keuze voor een andere locatie. Er is dus geen haast om op korte termijn een besluit te nemen over de locatie van het bestuur en de publieksbalie. We vragen de gemeenteraad of ze het college de opdracht willen geven om een voorstel voor de invulling van de bestuurszetel verder uit te werken.”