Chaam werkt aan haar toekomst

20 december 2021
Afbeelding met berg, buiten, lucht, natuur

Het afgelopen jaar hebben de gemeente Alphen-Chaam en de provincie Noord-Brabant een leefbaarheidsstudie uitgevoerd  naar de toekomstige ontwikkeling van Chaam. Aanleiding hiervoor was de overlast die mensen ervaren van vooral het vrachtverkeer op de provinciale weg door het dorp. Uit die leefbaarheidsstudie kwam het Ontwikkelperspectief Chaam 2040 voort. De gemeente en de provincie werken die nu uit in een concreet meerjarenuitvoeringsplan.

Wethouder Frank van Raak: “Het opstellen van het Ontwikkelperspectief hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Dit deden we juist samen met inwoners uit Chaam. Velen hebben hun kennis en ideeën aangedragen. Nauw betrokken was de begeleidingsgroep. Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging uit de Chaamse gemeenschap, van basisschool tot horeca en van actiegroep  tot de natuurvereniging. Dit zorgt ervoor dat velen uit Chaam zich vertegenwoordigd zien en voelen door deze groep,” vertelt de wethouder verder.

Ontwikkelperspectief Chaam

In het Ontwikkelperspectief Chaam 2040 zijn vier ambities opgenomen voor Chaam in 2040:

  • Chaam is in 2040 een vitaal lintdorp met een herkenbaar en gezellig centrum
  • Chaam beschikt in 2040 over voldoende en passende ruimte voor wonen en werken
  • De Chaamse leefomgeving is in 2040 gezond, beweegvriendelijk en klimaatadaptief
  • In 2040 wordt het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam op duurzame en veilige wijze afgewikkeld

Verkeer

“Met name over de vierde ambitie zijn veel meningen,” zegt Van Raak. “Er gaat nu veel vrachtverkeer door Chaam. Dat hebben we liever niet meer. Ook het autoverkeer in de dorpskern zou veel minder kunnen. Verkeer krijgt in het meerjarenuitvoeringsplan de nodige aandacht. Dat kunnen we niet alleen; daar hebben we de provincie, maar ook omliggende gemeenten, bij nodig. Als we in Chaam minder (regionaal) verkeer willen, zal het namelijk via andere wegen moeten gaan rijden.” Daarnaast zetten we in op stimulering van het fietsgebruik.

Uitvoering met inwoners

Het meerjarenprogramma is gericht op een vitaal lintdorp met herkenbaar en gezellig centrum met ruimte voor wonen en werken. Maar ook op een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving die is aangepast aan het veranderende klimaat en het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam. Doel is om deze op een duurzame en veilige manier af te wikkelen. Een rondweg om Chaam maakt hier in ieder geval geen deel van uit. De gemeente werkt nu samen met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Deltahet Ontwikkelperspectief verder uitin projecten en acties voor de komende jaren. Ambtelijk werken we hier nu hard aan. Wethouder Van Raak: “Wij kijken breder, dus van welke voorzieningen en woningen er moeten komen tot aan water, groen en beplanting. De uitvoering van de projecten doen we ook weer samen met de inwoners. Vanuit de gemeente willen we de inwoners blijvend betrekken en we zijn ook vooral nieuwsgierig naar hoe de mensen betrokken willen zijn. Daarvoor overleggen we eerst met de begeleidingsgroep. Ook deze blijft bij de uitvoering nadrukkelijk betrokken.”

Behandeling in de gemeenteraad

In februari 2022 behandelt de gemeenteraad het meerjarenuitvoeringsplan als raadsvoorstel. Hierna tekenen de gemeente, provincie Noord-Brabant en waarschijnlijk ook het Waterschap Brabantse Delta een overeenkomst. Van Raak. “Ik ben enthousiast als we daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan en we straks minder vrachtverkeer door Chaam hebben en minder autoverkeer in de kern. Ook als we meer groen hebben, passende woningen en voorzieningen en een kwalitatief betere openbare ruimte. Het zal niet allemaal even snel gaan; het is tenslotte een meerjarenplan tot 2040. Maar liever iets langer de tijd nemen voor iets goed voor het dorp dan dit snel doen en over vijf jaar weer terug kunnen naar de tekentafel. ”

Meer weten?

Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/leefbaarheidsstudiechaam.