Bouwvoorbereiding tachtig nieuwe woningen in Alphen van start

26 februari 2021
Geposeerde foto van drie medewerkers van Heijmans met een graafmachine.

In opdracht van de gemeente gaat Heijmans De Ligt IV in Alphen bouwrijp maken. Op donderdag 25 februari verrichtte wethouder Wilmsen samen met de aannemer, de symbolische starthandeling. Er komen 80 woningen, hoofdzakelijk rijwoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen. Het woongebied krijgt een duurzame opzet. Het bouwrijp maken is klaar in augustus.

Nog dit jaar bouwen

“Het is goed dat we nu snel kunnen starten met de bouw van starterswoningen en seniorenwoningen in de kern Alphen!” aldus wethouder Wilmsen. Dankzij het ‘flexibel’ bestemmingsplan is het mogelijk om optimaal in te spelen op de behoefte in Alphen. De wethouder: “We voeren positieve gesprekken met Vromans-Van Hal om in het gebied circa 30 woningen te bouwen. Daarnaast zijn we met Leystromen afspraken aan het maken voor de bouw van circa 12 huurwoningen. We verwachten dat de bouw van deze woningen nog dit jaar start. Ook zijn we in gesprek met de CPO-groep uit Alphen. Zij krijgen de mogelijkheid om in het gebied te bouwen. De start van deze woningen verwachten we 2022.”

Gezonde leefomgeving

Onder bouwrijp maken, vallen werkzaamheden zoals grondophoging, voorbelasten grond, aanleggen van kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen en riolering. Daarbij houden we rekening met een uitbreiding van het al aanwezige landschapspark langs de rondweg. De aanwezige en beeldbepalende boom die op dit moment in het plangebied staat, krijgt volop ruimte. Bedrijfsleider Jan Heijmans van Heijmans: ´Mooi dat we in Alphen bijdragen aan het maken van een gezonde leefomgeving! Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen. De basis voor die gezonde leefomgeving gaan we met het bouwrijp maken vormgeven.”