Bos bij ’t Zand wordt veerkrachtiger en duurzamer

29 augustus 2022
Afbeelding met gras, buiten, plant, veld

Gemeente, Staatsbosbeheer en Bosgroep Zuid Nederland hebben de handen in elkaar geslagen in het project LIFE Climate Forest. Hierin werken we samen aan veerkrachtig en vitaal bos op zandgrond. In dit geval het bos bij ’t Zand. De gemeente is hiervan eigenaar en dus verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Door deelname aan het project kan het bos ook in de toekomst haar belangrijke rol voor plant, mens en dier blijven vervullen. We maken hierbij gebruik van de Europese subsidie voor het uitvoeren van het beheer van de bossen op een duurzame manier.

Waarom is het belangrijk om een handje te helpen?

De bossen krijgen het zwaar doordat er vaak maar enkele boomsoorten aangeplant zijn waardoor de bodem arm en verzuurd is. Ook hebben de lange periodes van droogte en hitte grote gevolgen. Dat maakt de bossen kwetsbaar.

Wethouder Frank van Raak: “De bossen krijgen het nu zo zwaar dat ze belangrijke functies in de toekomst waarschijnlijk niet meer goed kunnen vervullen. Denk aan hun bijdrage aan kwaliteit van onze leefomgeving. Ze filteren immers ons water en de lucht die we inademen. Ze helpen erosie tegen te gaan en ze leggen CO2 vast. Bovendien leveren bossen met hun hout een van de meest duurzame grondstoffen. Als we dit willen houden is verhogen van de veerkracht heel belangrijk.”

Wat gaat er gebeuren?

We zorgen voor een bosklimaat dat vocht beter vast kan houden en extreme weersomstandigheden kan opvangen. De grote kronen van volwassen bomen spelen daarbij een belangrijke rol. Die proberen we daarom zoveel mogelijk te houden. De Bosgroep plant bomen en struiken terug die beter tegen de veranderende klimaatomstandigheden kunnen. Hierdoor komt er meer verschil in hoge en lage begroeiing. Ook de natuurlijke verjonging van bomen in het bos krijgt dan meer kans. De nieuwe soorten hebben bovendien bladeren met waardevolle voedingsstoffen en materialen die de bodem gezonder maken. De werkzaamheden starten na de zomer.