Beste inwoners van Alphen-Chaam

11 maart 2021
Foto burgemeester Minses

Beste inwoners van Alphen-Chaam, lieve mensen,

Ruim een jaar geleden werd de eerste coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. De pandemie heeft vanaf dat moment in belangrijke mate ons leven bepaald. Het voelt als een last. Een last die steeds zwaarder op ons leven drukt. We verlangen ernaar om de draad van ons normale leven weer op te pakken. Dat verlangen wordt met de dag groter. Veel mensen vragen om versoepeling van regels en gemaakte keuzes worden niet door iedereen begrepen. Helaas zijn er in deze crisis geen voor de hand liggende keuzes en ook geen eenvoudige oplossingen.

In essentie valt er niet zoveel te kiezen, want we hebben nog steeds te maken met een wereldwijde gezondheidscrisis. Uiteindelijk hebben we slechts één keus en dat is corona onder controle krijgen. De weg daarnaartoe blijkt een hele lastige en weerbarstige. Een route met hobbels en obstakels. Een weg ook van vallen en opstaan. Een blauwdruk of draaiboek voor de meest effectieve aanpak lag er niet. Inmiddels weten we gelukkig veel meer dan een jaar geleden. In een recordtijd hebben we werkende vaccins ontwikkeld. Er wordt inmiddels ook volop gevaccineerd. De weg uit de crisis is ingezet.

Op 17 maart valt er wel iets te kiezen. Dan is de Tweede Kamerverkiezing. Een verkiezing in coronatijd. Ik kan me voorstellen dat dat voor u een beetje dubbel voelt. Enerzijds het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven en anderzijds de oproep om naar het stembureau te gaan om uw stem uit te brengen. Het is goed u te realiseren dat vrije verkiezingen een essentieel onderdeel zijn van onze democratie. Het is een verworven recht waarvoor gestreden is. Dat zet je niet even opzij. Het is belangrijk om de verkiezingen ook onder deze buitengewone omstandigheden door te laten gaan, zodat u ook nu van uw stemrecht gebruik kunt maken.

We zullen ons tot het uiterste inspannen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. Daartoe zijn extra mogelijkheden gecreëerd en voorzorgsmaatregelen getroffen. Inwoners van 70 jaar en ouder kunnen hun stem per post uitbrengen. Een van de 5 stembureau’s is al twee dagen eerder open, zodat kiezers die tot een risicogroep behoren gespreid kunnen gaan stemmen. Ook kunt u er voor kiezen een naaste of iemand die u vertrouwt per volmacht voor u te laten stemmen. En op de dag zelf gelden uiteraard ook alle hygiëneregels en maatregelen onverkort. Zo is bijvoorbeeld in het stembureau het dragen van een mondkapje verplicht. We zullen er op toezien dat die regels worden nageleefd, zodat iedereen veilig van zijn stemrecht gebruik kan maken.

En er valt wat te kiezen. In totaal nemen 37 partijen en 1579 kandidaten deel aan de Tweede Kamerverkiezing. Op welke partij of welke kandidaat u stemt is uiteraard uw eigen persoonlijke keuze. Sterker nog: het is uw democratische recht. Maak daarom ook dit keer gebruik van uw stemrecht. Met name de jongeren die voor het eerst naar de stembus mogen, roep ik op om hun stem uit te brengen. Verkiezingen geven richting aan onze toekomst. De toekomst van iedereen, maar vooral en juist ook die van jullie.

Samen zorgen we voor veilige verkiezingen!
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

Joerie Minses
Burgemeester van Alphen-Chaam