Begroting gemeente Alphen-Chaam 2022 unaniem vastgesteld

12 november 2021

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft donderdag 11 november de begroting van 2022 unaniem vastgesteld. Het is de laatste begroting van deze bestuursperiode en laat een gezonde financiële positie met perspectief voor de toekomst zien.

Gezond perspectief

De afgelopen vier jaar heeft het college op een zorgvuldige en nauwkeurige wijze invulling willen geven aan haar verantwoordelijkheid om ambities van onze gemeente waar te maken en de financiën gezond te houden. “Deze koersvastheid en de bestendige lijn die is gevolgd heeft geleid tot deze begroting 2022-2025 die meerjarig een gezond perspectief laat zien en ruimte biedt om de OZB verhoging nu terug te draaien”, licht wethouder Erik Wilmsen toe.

Successen oogsten

“In deze collegeperiode is ook met een aantal grote projecten een belangrijke basis gelegd om in de volgende collegeperiode de successen te oogsten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toekomstvisie AlphenChaam, de Leefbaarheidsstudie Chaam, accommodatie Viola, het Kindcentrum Chaam, de fietsallee en de bestuurszetel Alphen-Chaam,” aldus Wilmsen